Turisme

Handel med campingplads er afsluttet

Jordarealet til Tannisby Camping er fra i dag fredag 1. april ikke længere kommunal.

Det besluttede byrådet, og dermed kan den nye lejrchef Kasper Wæhrens trække i det pæne tøj for at tage imod gæster på åbningsdagen fra kl. 12 med kage og kaffe. Men ellers tager Kasper Wæhrens påny arbejdstøjet på for at rette op på fortidens forsømmelser. - Al træværket trænger til at blive malet, og vandforsyningen i den ældste del skal laves. Vi kan ikke undvære toiletterne i højsæsonen, oplyser han. Kasper Wæhrens har længe haft en aftale med den lokale turistforening om køb af bygningerne, og derfor har han i en månedstid været i gang med at rydde op og rette fejl: - Der var hele 14 frostsprængninger, og i det gamle hvide hus på pladsen er 115.000 liter vand strømmet ud. Huset skal senere rives ned.