Handel med vind-el

Vindenergi Danmark, der er vindmølleejernes eget handelsselskab, blev stiftet i 1999. Selskabet forvalter produktionen fra 1900 danske vindmøller med en samlet installeret effekt på knap 800 MW svarende til effekten på to store centrale kraftværker. Årsproduktionen i 2007 var 1100 GWh svarende til tre procent af det danske elforbrug. Vindmøllernes elproduktion sælges dels på den nordiske elbørs Nordpool, dels som certificeret grøn strøm til forbrugere i både Danmark og det øvrige Europa.