Lokalpolitik

Handel og turisme i højere gear

Arbejdsgruppe efter fællesmøde.

Handelsstands- og turistforeningerne i Hjørring Kommune vil nu styrke samarbejdet. Arkivfoto: Bent Bach

Handelsstands- og turistforeningerne i Hjørring Kommune vil nu styrke samarbejdet. Arkivfoto: Bent Bach

Handelsstands- og turistforeninger i Hjørring Kommune har sat samarbejdet op i et højere gear, idet de på et fællesmøde har lavet en seks mands arbejdsgruppe, som skal finde ud af, hvordan der kan samarbejdes på tværs af foreningerne. Det første møde i gruppen holdes i næste uge. Samtidig er kommunen indirekte involveret, idet bibliotekets udviklingschef Børge Søndergaard som leder af Hjørring Turistservice er med i arbejdsgruppen. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen er turistchef Laila Zielke, Hirtshals, Svend Bjørnager, formand Lønstrup Turistforening, Flemming Pedersen, formand Løkken Handelsstandsforening, Per Østergaard, formand Sindal Udviklingscenter og Per Boe Larsen, formand Hjørring Handelsstandsforening. Meningen er at samarbejdet skal udvikle og styrke både handel og turisme i kommunen. Baggrunden for det tættere samarbejde er også tal fra Retail Institut, der dokumenterer, at turismen spiller en overordentlig stor rolle for handlen i nogle af kommunens større byer. Således har Hjørring et indekstal på 181, Løkken på 155 og Hirtshals på 140 i forhold til den normalt forventede handel. Beregningen går desuden på, at turisme forbruget i Hjørring Kommune er på ca. 1 mia. kr., hvoraf de 40 procent går til detailhandel.