Aalborg

Handelen ser lyst på fremtiden

Mange tiltag for at trække kunder til byen

BRØNDERSLEV:Brønderslev Handelsstandsforening står godt rustet til fremtiden. Det konstaterede formanden, ejendomsmægler Hans Henrik Hansen, på generalforsamlingen i aftes. Han sagde, at der har været store udfordringer i forbindelse med åbningen af motorvejen. - Vi har forsøgt at udnytte de muligheder, der er, bedst muligt. Hans Henrik Hansen konstaterede, at udfordringerne ikke er blevet mindre i året, der er gået. - Der er virkelig mere behov end nogensinde for, at vi i Brønderslev står sammen. Og det gælder på tværs af alle erhverv. Hans Henrik Hansen sagde, at de mange aktiviteter, der har været, har været med til at sætte Brønderslev på landkortet. Omkring fremtiden sagde Hans Henrik Hansen, at der på et møde i oktober blev holdt brainstorm. - Det var meningen, at vi skulle komme med ideer til det kommende års aktiviteter. Men aftenen udviklede sig noget anderledes, end vi havde ventet, og konklusionen blev, at bestyrelsen ønskede at bruge tid på at udtænke en strategi for det videre behov, for vore medlemmers behov med mere. - Dette har udmøntet sig i, at vi har har indgået et samarbejde med analyseinstittet Contra, der her i foråret udarbejder en analyse. Hans Henrik Hansen udtrykte sin store skuffelse over, at det ikke er lykkedes at skaffe flere end ca. 20 deltagende forretninger til dette. - Jeg mener helt klart, at detailhandelen hele tiden glimrer ved sit fravær, sagde Hans Henrik Hansen. Han konstaterede, at der er brugt mange kræfter på Brønderslev Kommunes indkøbspolitik. - Da vi erfarede, at Brønderslev Kommune var i gang med at indgå en indkøbsaftale med Aalborg Kommune, således at det lokale indkøb i kommuneregi ville forbigå vore mange medlemmer, nedsatte vi lynhurtigt et udvalg, der skulle tage dette heftige emne op, og der blev holdt møder med Brønderslev Kommune. Indkøbsaftalen blev drøftet intenst. Som et resultat af vore anstrengelser fik vi et indkøbskatalog op at stå, sagde Hans Henrik Hansen, der roste Brønderslev Kommune for samarbejdet omkring løsningen. Han fremhævede specielt Jens Arne Hedegaard for dennes rolle i aftalen. - Vi tror på, at dette arbejde har været med til at bane vejen for et endnu bedre og udbytterigt samarbejde mellem kommunen og Brønderslev Handelsstandsforening. Hans Henrik Hansen fandt det nedslående, at de invitationer, der blev sendt ud til alle kollegaer i kommunens oplandsbyer om at være med, ikke blev besvaret. En anden ting, der er arbejdet meget målrettet med, er en telefonbog for Brønderslev. - Vi havde store forventninger til denne bog. Det vil lette - og give besparelser - at vi kun skal koncentrere os om én telefonbog/vejviser. Hans Henrik Hansen oplyste, at den økonomiske afmatning, landet som helhed er inde i, er med til at præge bybilledet i Brønderslev. - Alligevel er det lykkedes at udleje/sælge næsten alle tomme butikker og erhvervslokaler i løbet af året, så den positive udvikling er allerede i gang i Brønderslev, selv om landet oplever krise i handelen, sagde Hans Henrik Hansen. Formanden konstaterede, at det tredje år i bestyrelsen for ham har været det år, hvor handelsstandsforeningen har sat sine fingeraftryk på flest ting.