Højen

Handeler Brovst

{ Karsten Jespersen m.fl. har solgt Grabowsvej 36, Brovst, til Lone Røge Sørensen og Peter Rasmussen. Ejendomsværdi 1.250.000 kr. { Bobestyrerboet efter Rigmor Darling har solgt Kirkegade 49, Brovst, til Palle Andersen og Thomas Andersen. Ejendomsværdi 970.000 kr. { Boet Efter Leo Darling har solgt Kirkegade 49, Brovst, til Rigmor Kokholm Darling. Ejendomsværdi 970.000 kr. { Ole Guldbrandsen har solgt halvdel af Gyvelvej 11, Brovst, til Alice Guldbrandsen. Ejendomsværdi 730.000 kr. { Hans Peder Hansen har solgt Sandgade 3, Torslev, til Tina Karina Vendelbo Mortensen og Martin R. Hansen. Ejendomsværdi 570.000 kr. { Kent Denker Christensen m.fl. har solgt Solsortevej 1, Tranum, til Palle Andersen. Ejendomsværdi 550.000 kr. { Christian Verner Pedersen har solgt Kirkegade 37, Brovst, til Agnes Lydia Pedersen. Ejendomsværdi 830.000 kr. { Agnes Lydia Pedersen har solgt Kirkegade 37, Brovst, til Hans Jørgen Sørensen. Ejendomsværdi 880.000 kr. { Mads Tørholm Christensen har solgt Bakkevej 8, Brovst, til Mette Løn. Ejendomsværdi 500.000 kr. { Niels Emil Juhl Kristensen har solgt Bakkevej 1, Brovst, til Lars Vadmann. Ejendomsværdi 590.000 kr. { Henrik Oest Pedersen har solgt del af Kanalvej 10, Brovst, til Rasmus Højen Pedersen. Ejendomsværdi 840.000 kr. { Karsten Hansen har solgt anpart nr. 1 af Agertoften 5 A, Brovst, til Jytte Madsen. Ejendomsværdi 400.000 kr. { Ejvind Krogsgaard har solgt Højgårdsvej 2, Torslev, til Gurli Mose Pedersen. Ejendomsværdi 590.000 kr. { Marian Ottesen har solgt Ole Langesvej 11, Brovst, til Marie Klitgaard. Ejendomsværdi 580.000 kr. { Jes Jørgen Simmelsgaard har solgt Grabowsvej 15, Brovst, til Camilla Winther Thomsen og Kristian Kronborg Nielsen. Ejendomsværdi 1.300.000 kr. { Boet efter Arne Pedersen har solgt Bøge Bakker 18, Brovst, til Ingrid Louise Pedersen. Ejendomsværdi 350.000 kr.