Lokalpolitik

Handels-formand på barrikaderne

Mogens Madsen og Peter Outzen stemte dørklokker forgæves

Koldsmindevej: Beboerne i de gule rækkehuse tv) - Koldsmindeparken - oplever adskillige person- og lastbiler næsten hver dag året rundt. De fleste med ærinde hos Nibe Caravan Center på samme vej.               privatfoto

Koldsmindevej: Beboerne i de gule rækkehuse tv) - Koldsmindeparken - oplever adskillige person- og lastbiler næsten hver dag året rundt. De fleste med ærinde hos Nibe Caravan Center på samme vej. privatfoto

NIBE:Direktøren for Nibe Caravan Center, Peter Outzen, og formanden for Nibe Handelsforening, Mogens Madsen, forsøgte til det sidste, at overbevise flertallet i Nibe byrådet om det kloge i at adskille erhverv og boliger trafikalt på Koldsmindevej ved at dele den i to. Det skete som bekendt ikke. - Vi tog en tur rundt til politikere dagen før byrådsmødet for at vende stemningen, og havde bestemt det indtryk, at en del støttede os, fortæller caravan-direktør Peter Outzen, der fortsat er dybt skuffet. - Nogle politikere sagde et til os, og stemte noget andet på byrådsmødet, siger Peter Outzen. Formanden for Nibe Handelsforening, Mogens Madsen, ønsker ikke at udtale sig om Koldsmindevej, men gerne om en anden netop vedtaget lokalplan for Kræmmergade-kvarteret. - Den går jo stik imod de handlendes interesser ved at tillade en dagligvarebutik, som vi jo er så inderligt imod, da vi mener, den trækker handel væk fra midtbyen, siger Mogens Madsen. Byrådet modtog en klage fra Nibe Handelsforening samme dag NORDJYSKE oplyste, at storbygherre Niels Færch har købt Kræmmergade-området ved de nedlagte fiskehaller. - Da vi sendte klagen, vidste vi ikke, at Niels Færch havde opkøbt. Men om overtagelsen får nogen betydning for, om der kommer en dagligvarebutik, ved jeg ikke. - Nu må vi se tiden an, indtil vi kender Niels Færchs planer. Han har jo i forvejen visoner om at bygge i midtbyens Skomagergade-kvarter, og skabe rammer for netop den dagligvarebutik, vi ønsker. Formand Mogens Madsen mener ikke, at rådhuset har behandlet den seneste klage fra handelsforeningen over lokalplanen for Kræmmergade på en passende måde, Den var ifølge Mogens Madsen økonomiudvalget i hænde inden udvalgets møde ugen før byrådsmødet Lokalplanen tillader en dagligvarebutik på op til 1000 kvadratmeter. - Klagen fremgår jo overhovedet ikke af referatet fra mødet i økonomiudvalget, men vi må da håbe, at det samlede byråd var bekendt med den. Et enigt byråd vedtog som tidligere fortalt lokalplanen for Kræmmergade-kvarteret.