Hadsund

Handelsformand stopper efter otte år

Aksel Jensen afløses formentlig af Lone Jespersen på generalforsamlingen tirsdag aften

Aksel Jensen stopper både som direktør i Spar Nord og som formand for handelsstandsforeningen.

Aksel Jensen stopper både som direktør i Spar Nord og som formand for handelsstandsforeningen.

HADSUND:Efter otte år med samme formand skal medlemmerne i Hadsund Handelsstand nu have en ny mand i front - eller rettere sagt en kvinde. For det bliver efter al sandsynlighed en kvinde, der afløser direktør Aksel Jensen. På generalforsamlingen tirsdag aften takker han af, og det har sin helt naturlige årsag. Inden sommerferien fratræder han nemlig sin stilling som direktør i Spar Nord, ligesom han faktisk heller ikke længer bor i den by, hvis handelsliv han er formand for. Aksel Jensen har solgt sit hus i Hadsund og er flyttet til Svenstrup. Som der er tradition for i Hadsund Handelsstand er der allerede inden generalforsamlingen styr på afløserne for dem, som forlader bestyrelsen. Og det er der også dennegang, idet bestyrelsen foreslår Lone Jespersen, der driver tøjforretningen Rasmine, som afløser for Aksel Jensen. På valg til berstyrelsen er desuden Lise Jensen og Per Jensen, og de er begge villige til at tage endnu en periode. I det hele taget har der været få udskiftninger i bestyrelsen i de otte år, Aksel Jensen har været formand. - Og det tager jeg som udtryk for, at vi har haft et godt samarbejde, og at det kører helt godt, siger den snart forhenværende formand. Han kom til Hadsund for en halv snes år siden, og der gik ikke ret lang tid, før han blev opfordret til at tage en tjans som formand for de handlende. Og denne tjans har nu varet i otte år. Foreningen nyder en stor opbakning og har omkring 60 medlemmer. Det vil sige, at alle større forretninger og virksomheder er medlemmer. Generalforsamlingen holdes tirsdag aften i Restaurant Havfruen, og Aksel Jensen vil her som sin sidste opgave for handelsstanden aflægge beretning om det forløbne år, ligesom der bliver redegjort for aktivitetsudvalgets arbejde.