Frederikshavn

Handelsformand vil skabe løsninger

Udfordringerne skal løses - i stedet for at hobe problemer op til ingen verdens gavn, siger Frederiks formand.

Ejvind Nielsen kom også ind på behovet for, at kommunen tænker sig grundigt om i al sin gøren og laden.

Ejvind Nielsen kom også ind på behovet for, at kommunen tænker sig grundigt om i al sin gøren og laden.

Det er bedre og mere livgivende at se udfordringer og skabe løsninger end blot at erkende, at problemerne er store. Det var det overordnede tema, da formanden for Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik, direktør Ejvind Nielsen, i aftes holdt årsberetningen i Arena Nord. I beretningen tog Ejvind Nielsen en tur gennem årets gang, men fremfor alt holdt han pause i krisen og kom med en lys opmuntring om at tække fremad til glæde for lokalsamfundet. - Vi vil bevare troen på, at vi nok skal lykkes i Frederikshavn ved at vore medlemmer står sammen i Frederik og gøre hvad vi kan for at fastholde og fortsat styrke vores position, som en attraktiv handelsby. - Vi tror det har rigtig meget betydning, at vi går den modsatte vej end det, vi oplever for meget af i medierne og i stedet anslår en optimistisk tone, så vi gør hvad vi kan for at bevare troen på at vi nok skal klare det. - Det vil kunne medvirke til at påvirke forbrugertilliden i positiv retning, hvilket der givetvis bliver meget brug for i den nære fremtid, sagde Ejvind Nielsen. Han er godt klar over, at det ikke bliver nemt. - Kommunalt ønsker vi meget hurtigt at få igangsat projektet med Schou&Epa bygningen og at der nu holdes fast i at der skal findes en løsning. - Det vil være rigtig godt, da det giver os muligheder på den rigtige måde, og det er nok den størrelse butikscenter beliggende på gågaden, der er det rigtige for Frederikshavn. - Det center, der har været omtalt på Værkergrunden, tror vi ikke på der er behov for i fremtiden, understregede formanden. Han ser hellere at alle trækker i arbejdstøjet og hjælper med til at sikre, at de tomme lokaler i gågaden fyldes ud- herunder at kommunen sikrer en smidig sagsbehandling, der ikke skaber hindringer på vejen. - Vi ønsker også at vi får fyldt de tomme lokaler ud der er opstået ved at nogle forretninger, bank og apotek er flyttet samt et par lukninger, og vi er på vej med initiativer hertil. Ejvind Nielsen manede til politisk besindighed i dette valgår. - Vi ønsker at vi hjælper hinanden med at anslå en optimistisk tone i det vi foretager os, og her bliver det meget, meget vigtigt, at vore politikere ikke skal bruge hele 2009 til at profilere sig for at blive valgt igen ved at være uenige med hinanden og fremhæve det, som er tåbeligt i det, som andre politikere står for og gør. - Det skaber ikke tryghed og tillid hos borgere og erhvervsliv, at vi har en øverst politisk ledelse af Frederikshavn Kommune, der ikke sammen kan tackle en udfordrende hverdag. Hvis politikerne følger Ejvind Nielsens forslag, så nøjes de med den sidste måned inden valget til at profilere sig i. I beretningen rørte Ejvind Nielsen også ved behovet for at kommunen tænker sig grundigt om i al sin gøren og laden. - Vi lever i en tid, hvor der er brug for at være vedholdende og fastholde, at der skal findes løsninger. Derfor er det ikke godt nok, at et politisk udvalg smider et projekt for S&E-bygningen væk. - Set fra en erhvervsmæssig side er det næsten ikke til at bære, at den behandlingsform ender med at presse partnerne fra hinanden. - Nu er der så gået et halvt år og vi er stadig ikke kommet i gang. Resultatet heraf blev at vi blev tvunget til at reagere i pressen over afvisningen af projektet, da vi ikke vidste der foregik forhandlinger, idet vi ikke var blevet involveret. - Det er i sig selv uheldigt, da vi derigennem viser mennesker, der bor her at vi ikke kan finde ud af at samarbejde og få tingene til at ske. - Det er ikke med til at give folk tillid til og tro på at vi nok skal lykkes og at der satses på femtiden frem for at den usikkerhed det giver at der ikke sker noget, og vi i åbenhed er uenige, sagde Ejvind Nielsen.