Handelslivet i Hjørring går tilbage

Samtidig med tilbagegang i omsætning mister Hjørring Handelsstand mange medlemmer.

I de sidste fire-fem år har Hjørring Handelsstandsforening mistet mere end hvert fjerde medlem, og også detailhandlen i byen er ramt af en alvorlig nedtur. - Der gøres rigtig mange tiltag fra handelsstandsforeningens side for at trække kunder til byen. Derfor er det ikke tilfredsstillende, at mange af de udefra kommende kædebutikker uden omkostninger lægger sig i kølvandet på vores markedsføring. Jeg vil faktisk gå så vidt at sige de snylter på os andre, slog formanden Per Boe Larsen fast på foreningens generalforsamling. I 2005 havde Hjørring Handelsstandsforening 223 medlemmer, og efter en jævn tilbagegang de næste år gik medlemstallet tilbage fra 189 til 158 i løbet af det sidste år. Blandt andet fordi nye kædeforretninger ikke meldte sig ind og erstattede nogle af de medlemmer, der måtte lukke butikken. Tilbagegangen betød, at der i 2009 kom ca. 100.000 kr. mindre ind i medlemsbidrag til markedsføring. - Vi gav den en ekstra skalle sidste år og investerede 542.000 kr. på markedsføring. Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at alle byens butikker melder sig ind i foreningen, udtalte han. 9,4 pct. mindre omsætning Fra oktober 2007 til oktober 2009 faldt detailhandelsomsætningen med 9,4 procent, og på nuværende tidspunkt er detailhandlen på omtrent samme niveau som i 2004. - Jeg overtog min forretning i 2004, så jeg kender ikke tallene fra før, men omsætningen er den laveste siden 2004, fortalte Per Boe Larsen. Årsagen til detailhandlens tilbagegang er ifølge ham ikke bare, at flere forbrugere har færre penge at forbruge. - En stor del af forbrugerens ændringer i adfærden skyldes psykologiske forhold, der er ganske svære at efterrationalisere, og som gør det endnu vanskeligere at forudsige. Med baggrund i de jævnlige analyser fra Danmarks Handelsstandsforeninger udtalte han en formodning om, at bunden er nået og at der kan ventes en beskeden fremgang i omsætningen: Flere lukninger i vente -Min personlige prognose er dog, at vi desværre må forvente flere butikslukninger, og færre udvalgsvarebutikker i bymidten. Jeg kan derfor kun mane til forsigtighed, og have nøje opmærksomhed på omkostningerne. Færre butikker og flere tomme lokaler bliver ikke alene et problem for byen, men også for kommunen. Per Boe Larsen fremdrog et aktuel situation fra Odense som et skrækeksempel. I Odenses midtby står 73 butikslokaler tomme. Han opfordrede medlemmerne til at rykke sammen i bussen for at markedsføre Hjørring i stedet for at lave mere "fnidder" ud af, om den ene gade måske får mere handel end den anden. - Vi har Skallerup Klit, som er et af de mest besøgte turistattraktioner i Nordjylland. Det er en fantastisk hjælp for detailhandlen i byen, tilføjede Per Boe Larsen. Når Hjørring by har en betalingsbalance på 181 skyldes net netop i høj grad turisterne under besøg i byen tar' til lommerne.