Handelsmand med mange jern i ilden

Leif Clemmensen har 30 års jubilæum med LCB Byggeindustri, der startede som et lille familiefirma

KAAS:- Leif kan regne den ud, og det skal han nok blive ved med, sådan lød afskedssalutten til forældrene fra lærerne på Jetsmark Centralskole, da Leif Clemmensen skulle forlade folkeskolen for at starte på handelsskole. Kaas-knægten var nemlig ikke noget stort sproggeni, ifølge lærer Hansen lød det, som om han havde en kartoffel i munden, men han var brilliant til fysik, matematik og regning. Og selv om han ikke vil være ved det, er det da vist gået meget godt for Leif Clemmensen, der udover nu kan se tilbage på 30 år med LCB Byggeindustri Aps. Firmaet startede som et lille familieforetagende, hvor Leif, broderen og faderen ernærede sig ved at købe grunde og bebygge dem. I dag tæller det 14 medarbejdere og står bag byggeriet af omkring 100 huse primært i Kaas. Går man en tur på Storkekæret, Skolekrogen, Skolemarken og Kildebakken har Leif Clemmensen og Co. bygget hovedparten af husene. Ud af små kår Faderen forsørgede familien ved at grave tørv, som han efterfølgende solgte, hvor han kunne komme til det. Den 12 pund store Leif kom til verden, ovenikøbet for tidligt, en snefyldt vinterdag for 50 år siden og gjorde sig på mange måder, hurtigt bemærket. - Da jeg var dreng, havde jeg høne i snor - den gik jeg med som en anden hund. Jeg havde fået den som kylling og derfor fulgte den mig overalt, siger Leif Clemmensen, der hurtigt fik næse for at tjene penge. Da han fyldte ti år afkrævede han ekstra gaver, fordi det "jo var en rund fødselsdag". Og som 12-årig var han tankpasser på BP i Kaas - her tjente han 300 kroner om ugen i sommerferien, som alle røg i sparekassen. Interessen for dyr fulgte ham op i de voksne år - han har forsøgt sig som landmand med 30 kreaturer og heste, men der skulle muges to gange om dagen, og det endte med et diskosproplaps og han opgav foretagendet. - Jeg fodrede køerne for meget og når de så skulle kælve kunne de ikke selv føde kalvene, fordi de var så store, siger Leif Clemmensen. Dyr har han stadig men blot for fornøjelsens skyld - på bopælen på Gl. Kaasvej er der duer, høns, geder, påfugle og travheste, som deltager i løb. Privatlivet deles med Annemarie Clemmensen, der driver Kaas Blomster. Sammen har de to sønner og en datter. Hjerte for Kaas Selv om det aldrig rigtig gik med Leif Clemmensen og handelsskolen, har han ikke manglet handelstalentet. Han ejer 15 hektar attraktivt beliggende jord ved den gamle grusgrav i Hune, som efter planen skal udstykkes til grunde. Han ejer grusgraven i Kaas og har skøde på adskillige, uden dog at ville sige hvor mange, huse og sommerhuse. Ligesom han for år tilbage heller ikke var meget for at køre gennem Kaas i sin nyindkøbte Mercedes - hvortil fruen sagde "hvorfor egentlig ikke det, du har vel betalt for den". I september fik han vakt Kaas Stål til live igen, da han etablerede Kaas Staalbyg sammen med Kurt Frederiksen fra KF Halmfyr i Dybvad og Per Larsen. I dag er der 18 medarbejdere ansat på virksomheden, som han vil betegne som en god satsning. - Det betyder meget, at den kom op og stå igen. Den dag virksomheden gik konkurs kontaktede jeg Per for at få ham med på ideen, siger Leif Clemmensen og fortsætter. - Når jeg får en idé er jeg som et bette barn, jeg kan ikke sove og skal bare have den prøvet af. Og det har den 50-årige efterhånden gjort flere gange og har derfor fået næsen i adskillige foretagender, LCB Byggeindustri, LCB Udlejning (huse), med i Kaas Invest, og Kaas Staalbyg. Udviklingen af Kaas By ligger ham meget på sinde, hvilket også var grunden til han og en anden opkøbte Madsens Pub for at omdanne den til Hygge Kroen og han har også en plan med ejendommen overfor, hvor Spar lå indtil november sidste år. - Jeg vil gerne, at der bliver en butik mere i Kaas, for det er vigtigt, at vi får noget udvikling i Kaas, siger Leif Clemmensen.