EMNER

Handelsskoleelever blev egne direktører

Unge frederikshavnere lærer virksomhedsdrift på Cambridge University

FREDERIKSHAVN:50.000 europæiske handelsskoleelever svedte for nylig over den samme eksamensopgave i virksomhedsdrift, udskrevet af Cambridge University. 300 danskere har deltaget, og fem af dem var fra Frederikshavn Handelsskoles HHX-afdeling. De eneste fra Vendsyssel. Young Enterprise hedder konceptet, og opfordringen lød: Bliv din egen direktør. Det overordnede formål er at styrke erhvervslivet i Danmark ved at give unge under uddannelse mulighed for at etablere en rigtig virksomhed under kontrollerede forhold. Eleverne har taget det som en ekstra udfordring og har brugt fritimer på at arbejde med produktion, markedsføring og regnskaber. Eksamensopgaven er udformet som en erhvervsøkonomisk case. Eleverne får en måned til at sætte sig ind i problemstillingerne, og her trækker de på erfaringerne fra den virksomhed, de selv forinden har arbejdet med. Selve eksamen er skriftlig og foregår over to timer. Alle besvarelser sendes herefter til Cambridge til bedømmelse. En af dem, der har deltaget, er Christian Jacobsen. Sammen med to kammerater var han med til at lave et firma, der formidler jobs til søfolk på nettet. Hans egen rolle har især bestået i at lave firmaets hjemmeside. - Det er spændende selv at tage beslutninger og at finde ud af, at de teorier, man har lært, virker og ikke bare er noget, der står i en bog, siger Christian Jacobsen. Han har brugt mange ekstra timer, men det gør han gerne, fordi det er lysten, der driver værket. Om selve eksamen fortæller han, at det handlede om et britisk firma, som nogle unge havde etableret. De havde økonomiske problemer, og det kneb med kommunikationen. Opgaven var så at komme med et forslag til, hvordan disse problemer kunne løses. - Det var så tværfagligt, som det overhovedet kan blive, siger Christian Jacobsen. - Det drejer sig både om ledelse, kommunikation og samarbejde. Også Kurt Grøn, der er adjunkt på skolen, er meget positiv overfor projektet og håber, at det vil kunne gentages i det kommende skoleår. Det er anden gang, Frederikshavn Handelsskole deltager. Nu venter de fem frederikshavnske direktører og deres kolleger over hele Europa på , at censorerne, der er universitetsprofessorer fra Cambridge har gennemgået besvarelserne. Og er bedømmelsen positiv, kommer der om et par måneder et diplom fra Cambridge University.