Ungdomsuddannelser

Handelsskolen spreder sig

Kursuselever i Kattegat Silo og gymnasiaster i FME

Det kun­ne næs­ten lig­ne, hvad vi dag­ligt ser i fjern­sy­net fra Li­ba­non, men det er sydmuren på Fre­de­riks­havn Han­dels­sko­les gym­na­sie­byg­ning, der er fal­det. Foto: Eva sei­der

Det kun­ne næs­ten lig­ne, hvad vi dag­ligt ser i fjern­sy­net fra Li­ba­non, men det er sydmuren på Fre­de­riks­havn Han­dels­sko­les gym­na­sie­byg­ning, der er fal­det. Foto: Eva sei­der

FREDERIKSHAVN:Handelsskolen i Frederikshavn spreder sig. Kursusafdelingen er flyttet ind i de nye omgivelser på 4. etage i Kattegat Silo, og når handelsskoleeleverne starter mandag 14. august, er 2. årgang af handelsgymnasiasterne henvist til syv-otte lokaler i Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME). Kursusafdelingens udflytning er permanent, eller i hvert fald så langt ud i fremtiden, som lejekontrakten i siloen rækker. HH’ernes flytning er midlertidig, mens der bygges om og til på selve handelsskolen. - Vi har lejet 7-8 lokaler i FME’s gule bygning ud mod Europavej, og her vil vores 2. års gymnasiaster blive undervist i de ni måneder byggeriet står på, oplyser direktør Svend Kobberup, Frederikshavn Handelsskole. Svend Kobberup siger, at skolen mister 15-16 lokaler i byggefasen, men at frigjorte lokaler efter kursusafdelingen løser en del af problemet. - Foreløbig ser det ud til at ombygningen ikke byder på de store overraskelser, så den kan være færdig som forventet til maj næste år, tilføjer Svend Kobberup. Handelsskolen ombygger den nordvendte bygning C, gymnasiefløjen. Desuden bliver skolens køkken og lokalerne til undervisningen i dekoration fornyet. Projektet blev indledt i slutningen af juni. Svend Kobberup priser sig samtidig lykkelig for, at skolen havde projektet ude i licitation inden travlheden i byggebranchen gik helt amok. Byggerammen på 25 mio. kr. blev overholdt til den gode side. Det billigste af fire tilbud, fra MT Højgaard, lød på knap 21 mio. kr., og det er da også dette entreprenørselskab, der har taget fat på opgaven.