Ungdomsuddannelser

Handelsskoler: Politikerne gør forskel

Po­li­ti­ker­ne er ban­ge for bøvl med læ­re­re og ele­ver på de al­me­ne gym­na­si­er. Der­for gør de for­skel, 
me­ner Poul Søe Jep­pe­sen. AR­KIV­FO­TO

Po­li­ti­ker­ne er ban­ge for bøvl med læ­re­re og ele­ver på de al­me­ne gym­na­si­er. Der­for gør de for­skel, me­ner Poul Søe Jep­pe­sen. AR­KIV­FO­TO

AALBORG:Politikerne gør forskel på de forskellige gymnasier. Og det skuffer dem, der føler, at de bliver ramt - nemlig handelsgymnasierne. - Da der forleden dag dukkede en regnefejl op i Undervisningsministeriet, som betød, at de almene gymnasier får 74 millioner kroner for meget i år, så knipsede man blot med fingrene og skaffede beløbet. Så de kan beholde pengene. Hos os sker der øjeblikkelig modregning, når der har vist sig regnefejl, siger Poul Søe Jeppesen. Han er direktør for Aalborg Handelsskole og næstformand i handelsskolernes interesseorganisation HFI. - Vi under bestemt de almene gymnasier de penge, men vi misunder dem den bevågenhed, de nyder politisk. Jeg tror, at politikere ikke tør gå til dem, fordi de er bange for, at det giver bøvl. Det er deprimerende for os, som i årevis har forsøgt os med saglige argumenter for at gøre opmærksom på den store forskel i bevillinger, forklarer Poul Søe Jeppesen. Han understreger, at skuffelsen ikke kun retter sig mod regeringspartierne. Også De Radikale og Socialdemokraterne er med i forliget bag gymnasierne - men de har heller ikke reageret med andet end forstående ord. HFI skrev i sidste uge til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for at sikre sig en lovet analyse af økonomien i de forskellige gymnasier. Fredag blev et nyt brev sendt til Statsministeriet for at gøre opmærksom på den forskelsbehandling, handelsskolerne oplever. Det sluttede med følgende salut: - Vi er stolte af, at der stadig er ro på vores skoler, uanset den behandling elever og lærere udsættes for.