Gymnasiale uddannelser

Handelsskolerne må vente på rapport

Ønsker 150 millioner ekstra i tilskud for at blive ligestillet med alment gymnasium.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Di­rek­tør Poul Søe Jep­pe­sen, Aalborg Han­dels­sko­le, hå­ber ikke på snar­ligt valg.FOTO: PER KO­LIND

AALBORG:Poul Søe Jeppesen håber ikke på et snarligt valg. Som direktør for Aalborg Handelsskole frygter han nemlig, at en valgkamp med fokus på skat og velfærd helt vil drukne handelsgymnasiernes store ønske om et større taxametertilskud. Et ønske, der løber op i minimum 150 millioner kroner om året i første omgang. På længere sigt er tallet næsten det tredobbelte. I foråret undersøgte Undervisningsministeriet forskellene i tilskud til det almene gymnasium, handelsgymnasiet og tekniks gymnasium. Forskelle på op til 20.000 kroner om året pr. elev. - Vi var blevet lovet, at rapporten blev offentliggjort omkring 1. maj, men det er ikke sket endnu. Jeg tror og håber, at det er fordi undervisningsminister Bertel Haarder skal bruge den i finansloven til at begrunde et øget tilskud til os. Og jeg er sikker på, at rapporten vil vise, at det er der behov for, siger Poul Søe Jeppesen. Foruden at være direktør for Aalborg Handelsskole er han næstformand i handelsskolernes lederforening. Underskud i årevis Gennem en årrække har driften af handelsgymnasiet været en direkte underskudsforretning. Lederforeningen har gjort op, at skolerne mangler 7000 kroner om året for at kunne leve op til krav og regler. De penge bliver hentet hos andre af skolernes uddannelser - en situation, Poul Søe Jeppesen betragter som urimelig og uholdbar. De 7000 kr. pr. elev udgør på landsplan 150 mio. Med de penge vil handelsgymnasierne løbe rundt, men da gabet op til det almene gymnasium er langt større, vil en total udligning koste henved det tredobbelte. Med flere penge vil handelsgymnasierne kunne yde en ekstra indsats for at sikre målet om, at 95 procent af en årgang får en ungdomsuddannelse: - Vi vil kunne sætte klassekvotienten lidt ned fra de nuværende 30, lave lektieværksteder, bruge mere differentieret undervisning og i højere grad bruge dobbeltlærer-ordninger, nævner Aalborg Handelsskoles direktør Poul Søe Jeppesen som eksempler.