Ungdomsuddannelser

Handelsskoles problemer er selvskabte

EUC NORD: Efter de seneste dages dækning at dømme har Undervisningsministeriet som en tyv om natten stjålet seks millioner kroner fra EUC Nord. Anført af socialdemokraten Bjarne Laustsen påstås det, at regeringen har fjernet et tilskud, som er budgetteret og brugt. Det må siges at være en sandhed med et væsentligt antal modifikationer. Ministeriet gennemførte allerede i november sidste år i fuldt dagslys og med fuld information af erhvervsskolerne en harmonisering af statstilskuddet til erhvervsskolerne. En harmonisering, der nu har ført til, at EUC Nord mener, at de har fået tilskuddet beskåret med seks mio.kr. Sagen er den, at handelsskoler og tekniske skoler tidligere har fået forskellige statstilskud til dækning af undervisning i grundfag, f.eks. engelsk, dansk og informationsteknologi. I 2002 fik tekniske skoler et statstilskud på cirka 30.000 kroner pr. årselev på alle grundfag. Til sammenligning har handelsskolerne kun fået cirka 15.000 kr. Og det vel at mærke til fag, som har stort set samme indhold. Det var åbenlyst urimeligt, at tekniske skoler fik et meget større tilskud end handelsskolerne. Derfor meddelte Undervisningsministeriet allerede i november sidste år, at vi ville harmonisere tilskuddene, så alle skoler fra 2003 får 15.000 kroner pr. årselev til grundfagene. Da EUC Nord både er en handelsskole og en teknisk skole, har institutionen udbudt alle sine kurser på teknisk skole og dermed skummet det høje statstilskud. EUC Nord har altså lagt budget efter, at de ville få den høje takst på alle deres grundfag, mens de får den oprindelige lave takst på cirka 15.000 kr. EUC Nord har med andre ord lagt budget efter de høje takster, og derfor mener de nu, at de vil komme til at mangle 6 mio. kr. i 2003. Men at dette skulle komme som en overraskelse fra EUC Nord forekommer mig besynderligt. Allerede i november 2002 fremlagde ministeriet sit forslag til en harmonisering af tilskuddene. EUC Nord har således siden november 2002 været bekendt med, at fællesudgift og bygningstaksten til EUD-enkeltfag ville blive harmoniseret til det merkantile niveau.