Løkken

Handelsstand stod bag offentlige skænderier

LØKKEN: Løkken Handelsstandsforening har holdt generalforsamling, hvor formanden, Flemming Pedersen, kort kom ind på den debat, der har været i medierne om Løkken sidste sommer. - Det var uheldigt, at handelsstandsforeningen stod bag disse offentlige skænderier. Foreningen er nødt til at have en fælles holdning til de spørgsmål, der måtte dukke op, men det var der desværre ikke enighed om på daværende tidspunkt, sagde Flemming Pedersen. - Men vi ser frem ad nu og håber, at al den ballade er noget, der hører fortiden til. Det eneste positive man kan sige i den forbindelse er, at vi kom på landkortet. Ellers konkluderede formanden, at medlemmerne har haft et godt år. - For handlen i byen tror vi, at det var en god sommmer, sagde Flemming Pedersen. På valg til bestyrelsen var Flemming Pedersen og Frank Vangsgaard, der begge blev genvalgt. Bestyrelsen har konstitueret sig med Flemming Pedersen som formand, Søren Kodal som næstformand, Rikke Brusgård som kasserer, Morten fra Mortens Cater som sekretær og Frank Vangsgaard som menigt medlem. fyt