Handicapboliger ud i storentreprise

Kommunalbestyrelsen i Løgstør fremlægger lokalplan for offentligheden

De 30 nye boliger skal placeres ved Frederik den Syvendes Allé - mellem Løgstør Brevdueforenings klublokale (billedet) og det beskyttede værksted. foto: grete dahl

De 30 nye boliger skal placeres ved Frederik den Syvendes Allé - mellem Løgstør Brevdueforenings klublokale (billedet) og det beskyttede værksted. foto: grete dahl

LØGSTØR:Der bliver to storentrepriser i stedet for mange små enkeltentrepriser, når arbejdet med opførelse af 30 nye handicapboliger på Frederik den Syvendes Allé i Løgstør går i gang. Det har byrådet i Løgstør besluttet på et ekstraordinært møde, hvor man også besluttede at lægge det lokalplanforslag, som skal bane vej for boligerne, frem for offentligheden. Lokalplanforslaget vil være lagt frem for offentligheden frem til 21. november, hvor man kan komme med indsigelser. Det vil koste 38 millioner kroner at bygge boligerne. Det er egentlig den nye vesthimmerlandske kommune, som skal stå for byggeriet og være bygherrer, fordi storkommunen overtager store dele af handicapsektoren fra amtet. Men da der skal handles inden årsskiftet for at få fat i et stort statstilskud, så har Løgstør Kommune været nødsaget til at starte sagen op, fordi den nye vesthimmerlandske kommune først er en realitet efter årsskiftet, forklarer borgmester Jens Lauritzen (V). Fra Pensionatet Idéen er at de 14 udviklingshæmmede fra Pensionatet på Norgesvej i Løgstør, syv beboere i to bofællesskaber i Løgstør og tre unge på en ungdomshøjskole i Nørresundby kan se frem til langt bedre boforhold, når byggeriet står færdigt. Udover plads til disse beboere, så bliver der ekstra seks boliger, hvor beboerne endnu ikke er udpeget. Samling Tankerne går på at opføre de 30 boliger på Frederik den Syvendes Allé i Løgstør - mellem det beskyttede værksted og Løgstør Brevdueforenings klubhus.Ved en samling får man mulighed for at skabe bedre udvikling end hvis der bor to-tre udviklingshæmmede i et bofællesskab. Det er meningen at der skal bo udviklingshæmmede fra 18 år og op i boligerne. Der skal opføres klynger, så f.eks. unge udviklingshæmmede kan bo sammen i en afdeling og de ældre i en anden afdeling. Det er meningen at boligerne skal være en selvejende boligforening - i lighed med den model, der er anvendt på plejehjemmene, der nu er omdannet til ældrecentre. Det betyder almindelige lejevilkår med den sikkerhed det medfører ifølge lejeloven. Gunstige vilkår nu Årsagen til det store hastværk er, at kommunen indtil udgangen af i år har ekstra gunstige økonomisk vilkår, som betyder, at boligerne kan opføres uden særlige udgifter for skatteyderne. Hvis kommunen kommer med syv procent af anlægssummen i grundkapital, så kan der hentes 91 procent i lån fra kreditforeningen og to procent i indskud fra beboerne. De syv procent i grundkapital svarer til det grunden på Frederik den Syvendes Allé er værd. Byggeriet bliver i et plan.Det er Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) der ejer Pensionatet på Norgesvej og det er endnu uvist, hvad der skal ske med det.