HANDICAPIDRÆT: FLOTTE EL-HOCKEY RESULTATER I NORGE

AAL­BORG: Id­ræts­for­en­in­gen for Han­di­cap­pe­de i Aal­borgs el-hock­ey­af­de­ling har i week­en­den del­ta­get med to hold i Norwegian El-innebandy Challenge i Oslo. Det ene hold vandt alle de­res kam­pe og blev så­le­des vin­de­re af den før­ste nor­dis­ke tur­ne­ring i el-hock­ey. Det an­det hold fra Aal­borg op­nå­ede en 2. plads. PRIVATFOTO

AAL­BORG: Id­ræts­for­en­in­gen for Han­di­cap­pe­de i Aal­borgs el-hock­ey­af­de­ling har i week­en­den del­ta­get med to hold i Norwegian El-innebandy Challenge i Oslo. Det ene hold vandt alle de­res kam­pe og blev så­le­des vin­de­re af den før­ste nor­dis­ke tur­ne­ring i el-hock­ey. Det an­det hold fra Aal­borg op­nå­ede en 2. plads. PRIVATFOTO

AALBORG:Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborgs el-hockeyafdeling har i weekenden deltaget med to hold i Norwegian El-innebandy Challenge i Oslo. Det ene hold vandt alle deres kampe og blev således vindere af den første nordiske turnering i el-hockey. Det andet hold fra Aalborg opnåede en 2. plads.