Handicappede betaler for service de går glip af

Må af med 17.000 kroner mere årligt end deres ældre naboer på plejehjem. Ny pensionsreform diskriminerer også handicappede indbyrdes

KØBENHAVN:Handicappede diskrimineres i forhold til deres ældre naboer på plejehjem. Hver måned trækkes 1.400 kroner i deres førtidspension, men de får ingen ekstra service for den årlige udgift på 17.000 kroner. - Kommunerne diskriminerer de handicappede. De vil gerne have deres penge, men ikke give dem den service, de har krav på. Det her er en meget svag gruppe, som ikke kan kæmpe for at få nogen ekstra hjælp for pengene, siger Bente Röttig, ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen. Ifølge en intern opgørelse i Scleroseforeningen tilbyder ingen kommuner ekstra hjælp for de penge, de handicappede betaler. - De sidder isolerede og ensomme på plejehjemmene, fordi de kun får de tilbud, som de ældre får. Men et bankospil i fællestuen eller et besøg fra Keld og Hilda er måske ikke det, de har behov for, siger Bente Röttig. De 2.600 førtidspensionister på plejehjem deler skæbne med 8.000 førtidspensionister, typisk udviklingshæmmede, der bor i amternes botilbud. I årevis har flere handicaporganisationer kæmpet for at få politikerne til at afskaffe servicebetalingen, som de kalder en 'skjult skat'. Men den ny pensionsreform, der træder i kraft til årsskiftet, lader dem ikke slippe. De skal fortsat betale den ekstra serviceydelse, mens nye førtidspensionister slipper. - Det er grotesk. Handicappede kan fremover bo dør om dør, men fordi de hører under hver sin lovgivning, skal de betale vidt forskellige beløb. Fremover foregår diskriminationen ikke mellem den raske ældre og den handicappede, men imellem de handicappede, siger Bente Röttig. Hul på 150 millioner En ligebehandling af handicappede ville koste kommuner og amter et samlet indtægtstab på 150 millioner kroner. Amterne ville miste 126 millioner kroner, kommunerne 24 millioner. Det fremgår af et svar fra socialminister Henriette Kjær til Dansk Folkepartis Aase D. Madsen. Landsforeningen Lev, der repræsenterer de omkring 25.000 udviklingshæmmede i Danmark, er bestyrtet over forskelsbehandlingen. - Det her er en skat, som man sætter på én af de svageste grupper i samfundet. Politikerne burde have fjernet service betalingen for alle handicappede. Men politikerne tager økonomiske hensyn, frem for reelt at hjælpe de handicappede, siger landsformand Sytter Kristensen. Formidlingscenter Øst, der er en selvejende institution under Socialministeriet, anbefaler en tilbundsgående undersøgelse af området: - Mange handicappede betaler en uforholdsmæssig stor husleje. Det er dyrere at bo i et botilbud end i en toværelseslejlighed inde i byen. Der er ikke andre mennesker i dette land, der skal betale højere husleje end sin nabo, blot fordi man får en højere løn. Der er god grund til at få kigget nærmere på hele området, siger center leder Sissel Lindgaard.