Handicappede er utrygge ved at færdes i gågader

Handicaporganisationer frygter uheld, efter at det er blevet tilladt at cykle i gågader i et bestemt tidsrum

Aalborg-formand i Dansk Blinde Samfund Niels Olesen har rejst kritik af, at der må cykles i Aalborgs gågader fra klokken 21 aften til klokken 9 morgen. Nu bakkes han op af Danske Handicaporganisationer, der frygter, at handicappede afskæres fra at de

Aalborg-formand i Dansk Blinde Samfund Niels Olesen har rejst kritik af, at der må cykles i Aalborgs gågader fra klokken 21 aften til klokken 9 morgen. Nu bakkes han op af Danske Handicaporganisationer, der frygter, at handicappede afskæres fra at de

Jeg må konstatere, at vores bange anelser er reelle. Sådan lyder det fra Birthe Hvolbæk, der er næstformand i DH Aalborg. Som paraplyorganisation for flere handicaporganisationer gav DH Aalborg udtryk for bekymring, da det i november 2011 som et forsøg blev gjort lovligt at cykle i Aalborgs gågader fra klokken 21 aften til 9 morgen. Forleden gav Aalborg-formand i Dansk Blinde Samfund Niels Olesen udtryk for sin bekymring her i NORDJYSKE. Han kalder det utrygt for en synshandicappede at færdes i gågaderne, mens cyklister "suser forbi". - Det er ikke kun utrygt for blinde men også mennesker med andre handicap, fastslår Birthe Hvolbæk. Hun er medlem af Aalborg Kommunes Handicapråd, som gav udtryk for sin bekymring i et høringssvar, før forsøgsperioden trådte i kraft. - Aalborg Kommune skulle gerne være et foregangseksempel på et tilgængeligt, trygt og sikkert sted at færdes, også for mennesker med handicap. Men projektet her er et stort tilbageskridt efter min mening, siger næstformanden i DH Aalborg. Hun tænker blandt andet på borgere med forståelseshandicap som eksempelvis udviklingshæmmede. De er måske ikke klar over, hvornår det er tilladt for cyklister at bruge gågaderne, som ellers har været trygge steder at færdes, men som nu opleves som risikofyldte og utrygge steder. Det samme gælder hjerneskadede og folk, der ikke er så mobile. Bliver utryg ved at gå ud Selv har Birthe Hvolbæk oplevet en situation, hvor en cyklist kommer i høj fart gennem Bispensgade og svinger op ad Gravensgade, hvor Birthe Hvolbæk kun lige akkurat undgår at blive ramt. - Da var jeg glad for, at jeg ikke er spastiker med rollator, for så var det da gået helt galt, siger hun. Ud over frygten for ulykker pointerer hun et andet problem: - Aalborg lægger sig op ad erfaringer fra andre byer, hvor det er tilladt at cykle i gågaderne. Men man ved jo ikke, hvor mange der ikke tør vove sig ud i gaderne i de byer. Det vil da være forfærdeligt, hvis en handicappet person gerne vil have et aktivt fritidsliv, gå i biografen eller på café men bliver utryg ved at gå ud og derfor vælger at blive hjemme, siger Birthe Hvolbæk. Som cykelby vil Aalborg gerne gøre det nemmere for cyklister at komme gennem byen. Forsøget løber frem til efteråret 2012, hvor det skal evalueres. - Jeg kan kun opfordre andre organisationer eller mennesker med handicap til at deltage i debatten, idet alle overvejelser vil indgå i, om ordningen skal gøres permanent, siger Birthe Hvolbæk.