Handicappede ønsker at drøfte ny struktur

Handicapråd holder møde

HJØRRING:Strukturreformen og dens konsekvenser er emnet ved en temaaften, som Hjørring Handicapråd inviterer til på onsdag 18. maj. Handicaprådet har indbudt medlemsorganisationerne under DSI; De Samvirkende Invalideorganisationer i Nordjyllands Amt til at være med i Forsamlingsbygningen. Her vil tre indlægsholdere løfte lidt af sløret for, hvordan samarbejdet vil komme til at foregå, nårde fire vest-vendsysselske kommuner bliver til én. Henrik Søndergaard, som er organisationskonsulent i DSI, vil give en politisk status på strukturreformen. Søren Grotum, næstformand i Dansk Blindesamfund, vil fortælle om handicaprådene, som bliver lovpligtige. Hvilken sammensætning skal de have og hvilke kompetencer får de. Formanden for DSI Nordjyllands Amt, Knud Simonsen vil fortælle om DSI's rolle i den kommende overgangsperiode.