Handicappede og ældre smutter uden om boligkø

Aalborg giver boligselskaber lov til selv at vælge lejere

AALBORG:Det bliver handicappede og folk over 60 år, der får mulighed for at smutte uden om de ordinære ventelister til ledige boliger, når Aalborg har premiere på at bruge lejelovens muligheder for fleksibel udlejning. Teknisk udvalg ventes på sit møde i morgen, torsdag, at godkende ansøgninger herom fra to boligselskaber. De kommer fra NordBo samt Plus Bolig på vegne af Boligselskabet af 1951. Plus Bolig søger om tilladelse til at udleje lejligheder i Louisegade 11 i Aalborgs midtby til folk, der er over 60 år og/eller bevægelseshandicappede. I boligselskabet NordBos tilfælde gælder det tilladelse til udlejning af fem familieboliger på Grønlands Torv til fysisk handicappede. Centralt placeret NordBo anfører, at man har boliger til netop denne gruppe og tilmed med gode adgangsforhold. Nogenlunde tilsvarende gør Plus Bolig gældende. I Louisegade drejer det sig om 17 familieboliger, som man gerne vil give ældre og/eller fysisk handicappede adgang til. Lejlighederne ligger centralt og ejendommen er samtidig udstyret med elevator. Godkender teknisk udvalg ansøgningerne som ventet, vil lejlighedstilbuddene bliver lagt ud på kommunens hjemmeside. Det er med hjemmel i almenboliglovens §60, at kommunen og en almen boligorganisation har mulighed for at indgå aftaler om, at udlejning af ledige boliger kan ske efter særlige kriterier. Som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag er det den mulighed, man vil anbefale til almene boligselskaber som modtræk til ghettodannelser. Der er netop nedsat et udvalg til at kortlægge, om Aalborg har eller har tilløb til at få ghettodannelserne af flygtninge/indvandrere. I boligloven skelner man ikke mellem sort og hvid, men i bestemmelsen om fleksibel udlejning er der mulighed for at tilgodese særlige grupper. 65 pct. at lejemålene I de aktuelle tilfælde drejer det sig om ældre og bevægelseshæmmede, man vil rykke uden om ventelisterne, men tilbuddet kan også gælde tilflyttere og pendlere. Selv om en sådan aftale som udgangspunkt maksimalt kan omfatte 90 pct. af de ledige familieboliger i en boligafdeling, fordi 10 pct. skal være tilgængelige for folk på de ordinære ventelister, har Aalborg Kommune valgt at begrænse tilbuddet til kun 65 pct. Hermed bliver de 10 pct. af boligerne, der bliver tilgængelige for alle. Aalborg ønsker at bevare den sociale anvisningsret til hver fjerde ledige bolig (25. pct.) i den almene boligmasse.