Handicappede risikerer problemer

Handicappede risikerer at få problemer efter strukturreformen, fordi der til den tid ikke vil være så mange penge til rådighed til tilbud til dem.

Det problem har amtspolitikere på det seneste flere gange peget på over for de nordjyske kommuner, og også på Christiansborg er der skabt opmærksomhed om sagen. I strukturreformen er der lagt op til, at de midler, som kommunerne fra staten skal have stillet til rådighed til handciappede, skal fastsættes ud fra amternes udgifter i 2003. Men siden 2003 har amtet haft meget store udgiftsstigninger. Også i år er amtets budget blevet spængt, og en del tyder på, at udviklingen vil fortsætte i 2006. Dermed risikerer kommunerne at have alt for få penge til rådighed i 2007. Forhandlnger Det nordjyske medlem af Folketingets socialudvalg, Inge-Lene Ebdrup (V), mener, at det ved forhandlinger næste sommer mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2007 kan være vigtigt at tage spørgsmålet om vilkårene for de handicappede op. De store udgiftsstigninger for amtet gælder specielt handicappede, hvor kommunerne dækker en del af udgifterne. - Det vigtige er, at de handicappede kommer til at mærke så lidt som muligt til reformen. Hvis det er sådan, at kommunernes udgifter vokser, fordi der måske kommer flere og dårligere handicappede, så er det noget vi må se på, når der næste år skal forhandles om kommunernes økonomi, siger Inge-Lene Ebdrup. Søger flere penge Et andet nordjysk folketingsmedlem - Per Clausen fra Enhedslisten - synes, at det er vigtigt, at tage problemet op endnu hurtigere. Han mener, at det straks, når det ny folketingsår starter i næste måned, er nødvendigt at tage fat på at skaffe flere penge til handicapområdet. - Det er et problem, hvis amtet for at spare penge indfører en ekstra visitering. Samtidig er der spørgsmålet om, hvordan det vil gå efter kommunalreformen i 2007. Det er vigtigt allerede nu at lægge pres på regeringen, så der bliver penge nok. Det tror jeg , at der vil være bred politisk opbakning til. Det kan ikke passe, at skattelettelser til de rige boligejere er vigtigere end at gøre noget ved det her problem, siger Per Clausen. Den ekstra visitationsrunde han hentyder til, er en mulighed, der bliver overvejet af NordjyllandsAmt. For handicappede, hvor kommunerne skal dække en del af amtets udgifter, er det sådan, at det nu er overladt til den enkelte kommune at lave en vurdering af udgifterne. Her mener amtet, at kommunerne i nogle tilfælde anmoder om en godtgørelse, der ligger over de faktiske udgifter. Det har fået amtet til at overveje, at lade amtets egne medarbejdere følge op, efter at kommunen har lavet sin vurdering. I første omgang er amtet indstillet på at tage sagen op over for de nordjyske borgmestre. Budget er forhøjet Formanden for amtets social- og sundhedsudvalg, Bent Pedersen (S), er bekymret for udviklingen i resten af 2005 og i 2006, der bliver amtets sidste leveår. Selv om der i budgettet for 2006 er afsat 46 millioner kroner ekstra til de sociale udgifter, som kommunerne skal være med til at finansiere, så frygter Bent Pedersen, at det ikke er tilstrækkeligt. - Jeg tør ikke at sige, hvor meget der skal afsættes yderligere, for at vi kan være dækket ind i forhold til risikoen for ekstra udgifter. Det store problem er kommunalreformen, hvor vi fra amtet mange gange har peget på det problem, som kommunerne får, fordi de penge, de skal have, bliver fastsat på baggrund af udgifterne i 2003, tillagt en vis regulering. Men reguleringen står ikke mål med udgiftsstigningerne, siger Bent Pedersen. - Vi frygter, at udgifterne fortsætter med at stige også i 2006, og risikoen er, at kommunerne så får et problem. Strukturreformen tager udgangspunkt i amtets udgifter i 2003. Hvis vi gik ud fra det og benyttede den fastsatte reguleringstakst, så ville Nordjylland Amt i 2006 stå med et budget, der på det sociale område ikke kunne dække udgifterne, siger SF-amtsrådsmedlemmet Thomas Krog.