Handicappede vil med på råd

Der stiftes en kommunal afdeling af De Samvirkende Invalideorganisationer

HJALLERUP:Handicappede og pårørende efterlyses i de nuværende Brønderslev og Dronninglund kommuner. Sådan lyder opfordringen forud for, at der tirsdag holdes stiftende generalforsamling i Hjallerup Kulturhus for en lokalafdeling af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) for den kommende Brønderslev-Dronninglund Kommune. - Formålet med en DSI-afdeling er at vælge repræsentanter og være bagland for medlemmer af forskellige råd og nævn som blandt andet handicapråd, klageråd og beskæftigelsesråd, fortæller én af initiativtagerne, Per Dissing Nielsen fra Brønderslev. Han siger, at lokalafdelingens repræsentanters arbejde i rådene vil være at vejlede og påvirke kommunens administration og politikere i forbindelse med opgaver, der flyttes fra amt til kommune.- Dette er en enestående mulighed for interesserede til at kunne påvirke og have indflydelse på udformningen af handicap-politikken i lokalområdet fremover, og dermed sikre en dialog mellem handicap-grupperne og det offentlige. DSI er af praktiske årsager inddelt i fire hovedgrupper – bevægelseshandicappede, psykisk handicappede, kommunikationshandicappede samt personer i varig medicinsk behandling. - Det vil være ønskeligt, at alle grupper kunne være repræsenteret i DSI-lokalgruppen, idet de forskellige grupper som regel har en specialviden, der er nødvendigt for dette arbejde. I forbindelse med rådsarbejdet vil DSI i efteråret udbyde kurser for interesserede. Det vil der blive fortalt om på mødet. - Fra 1. april 2006 vil handicapråd være lovpligtige for de nye kommuner, og fra 1. januar 2007 vil mange specialopgaver overgå fra amterne til kommunerne, og det kræver en omlægning af ekspertise, for at opgaverne stadig kan løses med en acceptabel kvalitet for borgerne. Og det vil være en af opgaverne for de kommende råd, fortæller Per Dissing Nielsen.