Handicappede

Handicappet for en dag

Fokus på handicappedes vilkår

HJØRRING:Politikere og embedsmænd prøver at være handicappede for en dag og bevæger sig rundt i bybilledet ved hjælp af bl.a. kørestol, rollator og simulations-blindebriller. Det sker 22. maj, hvor udvalget for teknik og miljø i Hjørring Kommune og Hjørring Handicapråd arrangerer temadag med udgangspunkt fra Forsamlingsbygningen i Østergade. Temadagen er den første af to kursusdage planlagt med fokus på tilgængelighed for mennesker med handicap, og målet med dagene er at få udarbejdet et udkast til handleplan for tilgængeligheden i Hjørring Kommune. Undervisere på begge kursusdage - 22. maj og 18. september - er fra Dansk Center for Tilgængelighed, og det foreløbige program for dagen 22. maj ligger klar. Samtlige medlemmer af teknik- og miljøudvalget er inviteret sammen med formanden for socialudvalget, og desuden er bl.a. repræsentanter fra handelsstanden og teknisk forvaltning indbudt. - Vi har jo i 2002 oprettet et Handicapråd i Hjørring Kommune, og da rådet er så nyetableret, er Handicapåret 2003 en god anledning til at sætte fokus på vores eksistens og få oparbejdet et godt samarbejde med kommunalt ansatte og politikere, siger formanden for Handicaprådet, Jørn Størup. Han forklarer, at deltagerne i arrangementet prøver at være handicappede for en dag, og på de udvalgte ruter vil der være eksempler på både god og dårlig tilgængelighed. Resten af dagen bruges til opsamling på baggrund af turene. Gode og dårlige løsninger i teori og praksis, og visoner for tilgængelighedspolitikken i kommunen skal der sættes fokus på. Projektet koster samlet set knapt 17.000 kr, og halvdelen finansieres af Handicaprådet, der har bevilgede midler fra Hjørring Kommune, mens den anden halvdel hentes ved projekt-støtte via Europæisk Handicapår 2003.