Handicappris 2008 til Fjerritslev

Handicaprådet i Jammerbugt Kommune har besluttet, at Fjerritslev by tildeles handicapprisen 2008 vedr. tilgængelighed. Prisen overrækkes til Fjerritslev Handelsstandsforening onsdag 27. maj.

Handicaprådet har siden dets etablering arbejdet med tilgængelighed i det offentlige rum. T og temaet for 2008 har været Tilgængelighed ved indkøbscentre og større butikker i Blokhus, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Handicaprådet nedsatte et ad hoc-udvalg – et tilgængelighedsudvalg – på fire personer, hvor der var repræsentanter fra både handicaprådet og fysisk handicappede. Udvalget har i løbet af sommeren og efteråret 2008 været rundt i byerne og undersøgt forholdene omkring handicappedes færden til og fra butikker. Blandet andet er muligheden for parkering på handicapparkeringspladser blevet undersøgt, ligesom udvalget har kikket på, om man kan komme ind i butikkerne i en kørestol. Man har også set på forhold som niveauforskelle, belægninger og ledelinier for blinde og svagsynede. Der er herefter lavet en rapport og en indstilling, som er blevet sendt til Handicaprådet. På baggrund heraf har Handicaprådet besluttet, at det er Fjerritslev by, der har gjort sig fortjent til prisen. Fjerritslev har, set i forhold til andre byer, især udmærket sig ved, at byen har mange handicapparkeringspladser, at butikkerne er samlet, og mange butikker har niveaufri adgang eller rampe samt at butikkerne er gode til at holde fortovene frie for varer og tøjstativer m.m. Både Tilgængelighedsudvalg og Handicapråd er stødt på mange forhold, som bør forbedres - både i Fjerritslev og i de andre byer. Manglerne er blevet påpeget over for de lokale handelsstandsforeninger. Handicaprådet håber, at deres undersøgelse kan være med til at forbedre forholdene, så der bliver lige vilkår for alle.