Lokalpolitik

Handlefriheden er væk

Sammenlægning ikke vejen frem for Sæby, mener Liste T

SÆBY:Det er ikke størrelsen, det kommer an på. Heller ikke når man taler om kommuner. Intet tyder på, at store kommuner er mere effektive end Sæby Kommuner med sine 18.000 indbyggere. Og tilsyneladende løser de store heller ikke opgaverne bedre. Det konstaterer Kommunelistens gruppeformand Tommy Thomsen, der sammen med borgmester Folmer Hansen (V) og gruppeformændene Hans Jørgen Kaptain (V) og Birgit Hansen (S) sidder i den magtfulde arbejdsgruppe, der støber kuglerne til en byrådsbeslutning om Sæbys rolle i den kommende kommunalreform. - Større kommuner er ikke nødvendigvis vejen frem. Derfor må næste skridt for Sæby Kommune være at søge et forpligtende samarbejde med Frederikshavn og/eller Dronninglund kommuner om de opgaver, som man skal være stor for at kunne løfte, siger Tommy Thomsen. Frustreret Han lægger ikke skjul på, at han er frustreret over, at regeringen har indskrænket byrådenes handlefrihed. - Vi kan desværre konstatere, at en stor del af det økonomiske ansvar flyttes fra kommunerne til Folketinget. Vi har skattestop på tredje år, hvilket reelt betyder, at byrådene ikke længere har direkte indflydelse på, hvor høje de samlede indtægter er. - Samtidig har der i flere år været loft over, hvor meget kommuneres drift må vokse. Tilbage er anlæg, men også her er der flere og flere stramninger. På 2005-budgettet er der ønsker om anlæg for mere end 20 mio. kroner, og vi står faktisk i den situation, at vi skal søge om tilladelse til at bruge vores ”egne” penge til faciliteter, som borgerne får glæde af, siger Tommy Thomsen. Han mener ikke, kommunerne efter en sammenlægning vil få mere ud af de, som han udtrykker det, ”afmålte” penge fra folketinget. Nye medarbejdere - Vi står i en vanskelig situation, for det er svært at gennemskue, hvad de nye opgaver, som reformen giver kommunen, vil betyde for os og vores organisation. - Men gennemgående må vi forholde os til, at der de nærmeste år skal ske en stor udskiftning på personalesiden. For at tiltrække de bedste medarbejdere, skal vi kunne tilbyde faglige udfordringer og have en vis volumen. - Vi får nye opgaver indenfor pleje i socialsektoren samt undervisning af børn med specielle behov. For at udføre opgaverne på en ansvarlig og kvalificeret måde, er vi nødt til at have et vist antal medabejdere, siger Tommy Thomsen.