EMNER

Handlekraft begrænses

Den længeventede rapport om de danske EU-undtagelser fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) blev offentliggjort mandag, og den viser med al tydelighed, at de danske undtagelser skader Danmark mere, end de gavner.

Rapporten, der bygger på interviews med flere end 155 personer, har været otte måneder undervejs, og den er meget klar i sin konklusion. Rapporten viser, at Danmark har tabt indflydelse i Europa-politisk sammenhæng, hvilket betyder, at vi i dag står uden for indflydelse på en lang række vigtige områder. Undtagelserne er simpelthen blevet overhalet inden om, eftersom verden i dag er en anden, end i starten af halvfemserne. Eksempelvis har det øgede indvandringspres, krigene i eks-Jugoslavien, terrorangrebene på amerikansk og europæisk jord samt internationale finansielle kriser gjort, at man i EU-samarbejdet netop har valgt at prioritere de retlige, sikkerhedspolitiske og pengepolitiske samarbejder. Verdensbilledet har vist, at fælleseuropæiske løsninger er den eneste vej fremad; national enegang hører fortiden til. For mig beviser dette blot, at vi er nødt til at tage et opgør med fortidens undtagelser. Hvis vi fortsat vil have frihed og fremgang ikke blot i Danmark, men også i resten af Europa, må vi gå helhjertet ind i EU-samarbejdet og vise, at vi ønsker et stærkt og handlekraftigt EU, der kan agere i grænseoverskridende sager som eksempelvis miljøforurening, kriminalitet og terrorbekæmpelse. Den danske forsvars-undtagelse har bl.a. betydet, at Danmark ikke har kunnet deltage i operationer, når de er gået fra at være under NATO til EU-flag. Dette er naturligvis dybt uheldigt, eftersom vi således ikke kan bidrage til at fastholde fred og frihed i verden. Vi lever dermed ikke op til vore internationale forpligtelser, hvilket jeg mener, vi bør gøre. Det er på tide, at vi tager ansvar og fjerner undtagelsen – den forældede undtagelse, der blev skabt i en anden tid. Derved kan vi bring Danmark tilbage i en position som et ansvarligt land, der er sine forpligtelser bevist. Alt i alt må man sige, at DIIS-rapporten bekræfter regeringens bestræbelser på at fremme det danske EU-medlemskab – som skrevet i regeringsgrundlaget fra 2007. Ydermere står det klart, at danskerne snarest må til stemmeurnerne for at gøre op med de undtagelser, der i allerhøjeste grad svækker Danmarks intentioner om at spille en seriøs rolle i det internationale samfund.