Lokalpolitik

Handlende frygter øget konkurrence

Et nyt supermarked hører til i midtbyen, ikke i de nedlagte fiskehaller, mener handelsforeningen

NIBE:Formanden for Nibe Handelsforening udtaler nu sin åbenlyse støtte til et nyt butikscenter i midtbyen, og retter samtidig en skarp kritik af planerne for et center i de nedlagte fiskehaller i Kræmmergade alias Abba Seafood. Ved siden af op mod 60 boliger, åbner projektet i Kræmmergade i Nibes østlige del for pladskrævende butikker, og for nylig udtalte borgmester Jens Østergaard Madsen (V), at et supermarked kunne være en af mulighederne. - Det er officiel politik, at de to nuværende indkøbscentre, Skomagergade-kvarteret og Toften skal kædes sammen, og så er det da tåbeligt med et konkurrerende supermarked et tredje sted, der trækker dagligvare-kunder væk fra den gamle bydel, hvor specialbutikkerne ligger, raser formand Mogens Madsen. - Et tredje center med et stort supermarked vil skævvride byen, og alle erfaringer, siger at et sammenhængende handelstrøg får flere til at købe ind lokalt. De handlendes formand er til gengæld en varm fortaler for den lokale storbygherre Niels Færchs forslag om 11 boliger, fire til seks mindre forretninger, og et enkelt større supermarked på hjørnet af Skomagergade og Grydstedvej. Forslaget er indtil nu stødt ind i visse indvendinger mod især den arkitektoniske udformning, hensynet til købstadsmiljøet. - Vi blander os ikke i striden om selve udformningen. Vi støtter den gode ide. Niels Færchs projekt er formentlig økonomisk afhængigt af en huslejeindtægt på mindst en halv million kroner om året fra en større lejer som et supermarked, og Mogens Madsen afviser ikke, at det samme kan være tilfældet i Kræmmergades nedlagte fiskehaller. - Pladskrævende typer som Jysk ville da være helt fine i Kræmmergade. Store foretagender som Nibe Caravan Center og Bruno Hansen Møbler trækker jo masser af kunder udefra til Nibes butikker. Men Nibe by er ikke stor nok til, at man kan have tre indkøbsområder for dagligvarer. - Vi opfordrer derfor Nibe byråd til at vise både mod og mandshjerte, og indføje en klausul i lokalplanen for Kræmmergade om, at der ikke må placeres dagligvarebutikker i området ved Kræmmergade. Mogens Madsen og. co har dog flere opfordringer til byrådet på lager: - Få bygherren i Kræmmergade til at bidrage med en tunnel under omfartsvejen, så gående og cyklister får bedre tilgang til og fra havnemiljøet, hvor der i fremtiden opstår et spændende restaurationsmiljø og et nyt bryggeri (signeret Niels Færch red. ). Og: - Nedslidte, tomme huse og butikslokaler og bygninger, der ikke passer ind i byen, må nogle gange vige for at skabe en helhed i midtbyen. Nye byggeprojekter, der tager hensyn til omgivelserne og miljøet er derfor velkomne.