Lokalpolitik

Handlende høres om center

Både Lidl og flere mindre butikker på vej i Østergade

BRØNDERSLEV:De handlende i Brønderslev skal høres omkring etableringen af Lidl i Kansas-bygningen og butikscenter ved Vendsysselsgade i Brønderslev. Det blev slået fast på byrådets september-møde, hvor et forslag til kommuneplan var til debat. For at den tyske varehuskæde Lidl kan etablere sig i Kansas-bygningen, kræver det en ændring i kommuneplanen. I dag tillades ikke de varegrupper, som Lidl har. Det er planen, at detailhandelsområdet skal udvides mod syd, så de centrale byområder nu også omfatter arealerne på begge sider af Vendsysselsgade, og derned kan der planlægges nybyggeri og omdannelse til detailhandel her. Til gengæld tages den nordlige del af Gravensgade ud af det centrale byområde. Det er planen, at den maksimale størrelse på udvalgsforretninger skal hæves til 1500 kvadratmeter. Foruden at Lidl vil etablere sig, er Kaae Gruppen på vej med et butiksområde på 5000-6000 kvadratmeter bruttoetageareal vest for Vendsysselsgade. Her var der ellers planlagt 30 boliger, men i stedet er det nu projektet med forretninger, der er inde i billedet. Kaae Gruppen ejer i forvejen bygninger i nærheden, nemlig dér, hvor Aldi har til huse. Kaae Gruppen lægger ikke skjul på, at målet er at trække eksisterende forretninger ud af det traditionelle centerområde og ind i det ny område. Karsten Frederiksen (K) slog fast, at der skal en drøftelse til med de handlende i Brønderslev. - Vi skal høre, hvad de mener om tingene, sagde Karsten Frederiksen. Arne M. Jensen: - Hvis vi får nogle af de store kædeforretninger, kan vi uden tvivl trække flere kunder til Brønderslev. Og vi håber så, at også vor midtby kan bevares. Arne M. Jensen sagde, at han har en frygt for, at lokale handlende ser et butikscenter i Østergade som en trussel. - Men det er der ingen grund til. Vi vil opleve, at kunderne vil komme fra et større område, hvis der er sådanne forretninger i Brønderslev. Gunnar Larsen (S): - Vi har set, at for eksempel A-Z har trukket mange kunder til en by. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) talte for, at planerne kommer ud i høring. - Vi må så se, hvilke kommentarer, der kommer, sagde han. Som den eneste stemte Johannes Trudslev Pedersen (S) imod planerne om et butikscenter. Han går i stedet ind for, at projektet med de 30 boliger opretholdes. - Hvis der opføres butikker i Østergade, har kunderne ikke noget at komme ind i Algade efter, udtalte han, inden sagen kom til afstemning. Planen fremlægges nu til høring i otte uger, inden den skal behandles igen.