Hirtshals

Handlende ønsker sivegade

Det storstilede og længe ventede gågadeprojekt i Hirtshals måtte som bekendt udskydes til sensommeren 2009.

I første omgang må de handlende i Hirtshals spejde langt efter en forskønnelse af Nørregade, som handelslivet gerne vil bevare som køre- og sivegade.Arkivfoto: Hans Ravn

I første omgang må de handlende i Hirtshals spejde langt efter en forskønnelse af Nørregade, som handelslivet gerne vil bevare som køre- og sivegade.Arkivfoto: Hans Ravn

For det viste sig at arkitekt Marianne Levinsen projekt ville koste fem mio. kr. mere end de budgetterede 10 mio. kr. Derfor var medlemmerne af Hirtshals Handelsstandsforening samlet forleden aften for at drøfte fremtiden og få en orientering. - De handlende ville gerne have besked, for vi har kæmpet for en renovering af Nørregade i meget, meget lang tid, siger formanden for Hirtshals Handelsstandsforening, Kurt Jakobsen. I øjeblikket er gågadeprojektet udskudt, og tænkepausen skal bruges til at revidere projektet, så det kan holdes indenfor budgetrammen. - Vi kan se, at der sker udvikling i Hjørring, men vi er nødt til at afvente et alternativt projektforslag, siger Kurt Jakobsen. De handlende vil kræve en garanti for, at pengene til gågadeprojektet ikke pludselig bliver brugt til andre formål i Hjørring Kommune. - Vi vil have at pengene bliver øremærket til renovering af Nørregade, selv om projektet nu bliver udskudt, siger Kurt Jakobsen. Der var også fuld opbakning blandt de 25 fremmødte medlemmer om at man ønsker en køre-sive gade og ikke at en del af Nørregade bliver permanent gågade, som det var lagt op til i det oprindelige projekt. - Vi er enige om at hele Nørregade skal være køre-sive gade det meste af året og kun gågade i to-tre sommermåneder, så det håber vi politikerne lytter til, siger Kurt Jakobsen. De handlende har også et ønske om et to meter markeret fortov i hver side med stribet belægning, og kørebanen bør også markeres klart. Man vil gerne bevare belysningen i det oprindelige projekt fra arkitekten, og hvis der ikke er penge nok til det ønskede materialevalg bør overveje muligheden for at anvende f.eks. asfalt. Formanden for udvalget for teknik og veje, Ole Ørnbøl (S), har lovet at komme og redegøre for det strandede projekt på morgenmødet i Hirtshals Handelsstandsforening 1. august.