Nørresundby

Handlende savner en direktør

VEJGAARD:Aalborg City har sin direktør, og Nørresundby Erhvervsforening sin markedsføringschef. Nu overvejer de handlende i Vejgaard kraftigt at følge trop og ansætte en person til at varetage deres interesser. Spørgsmålet kom op på en temaaften om Vejgaards handelsliv, arrangeret af NORDJYSKE Medier og Vejgaard Handels- og Håndværkerforening. Mødet var velbesøgt, og blandt deltagerne var også en del forretningsdrivende, som ikke er medlem af handelsstandsforeningen. - Hvem er det egentlig, der sidder i bestyrelsen, ville en af dem gerne vide. Charlotte Nielsen, der overtog værtshuset Kahytten for nyligt, sagde: - Der er ingen fra handelsstandsforeningen, der har henvendt sig til mig for at byde velkommen. Jeg kunne da ellers godt finde på at melde mig ind. Samme melding kom fra Marianne Holm, der sammen med Claus Holm overtog værtshuset Frederiksberg for tre år siden: - Hvis der var én, der var kommet ind og havde sagt: Vil I være med? så havde vi sagt "ja". Filialchef Brian Thomsen fra Sydbank efterlyste et stykke papir med en liste over handelsstandsforeningens medlemmer, gerne med billede på. - Jeg har været i byen i to år nu, men kender dem stadig ikke. Det ville være dejligt, hvis man fik sat ansigter på. At sige ordentligt velkommen til nye butiksejere og erhvervsdrivende i Vejgaard ville netop være en oplagt opgave for en eventuel ny handelschef. Men personen skal også være en ildsjæl, der kan samle tropperne, sætte skub i aktiviteter og tale Vejgaards sag over for politikerne. Boghandler Hans Ole Jensen, der er formand for handelsstandssforeningens markedsføringsudvalg, tog kritikken til sig og erkendte, at bestyrelsen ikke altid får informeret godt nok. Men for både ham selv og de øvrige gælder det først og fremmest om at passe deres egen butik. Resten er frivilligt arbejde. En handelschef ville bestemt være en aflastning - men også en ekstra udgift for foreningen, som i forvejen har besvær nok med at overbevise en del af medlemmerne om, at de skal betale forhøjet kontingent for at sætte aktiviteter i gang. Nu skal bestyrelsen i første omgang udarbejde et budget, og så vil spørgsmålet komme op på foreningens næste generalforsamling til foråret.