EMNER

Handlende trækker stikket ud

Formand for teknisk udvalg vil arbejde for julelys med de penge, der er til rådighed nu

Kommune og handel mødes indenfor allernærmeste fremtid - målet er at finde en løsning med de penge, der er til rådighed. Hermed kommer der ikke fuldt blus på julebelysningen i år. Arkivfoto

Kommune og handel mødes indenfor allernærmeste fremtid - målet er at finde en løsning med de penge, der er til rådighed. Hermed kommer der ikke fuldt blus på julebelysningen i år. Arkivfoto

De forretningsdrivende i Brønderslevs midtby vil alligevel ikke selv i gang med at sætte julebelysning op i gaderne. Hermed trækker de stikket ud til dette års julelysfest. Det står fast efter et medlemsmøde i Brønderslev Handel torsdag aften på Restaurant Hedelund. - Vi har diskuteret situationen, og foreningens medlemmer har i enig flok besluttet at vende tommelfinger ned i forhold til at opsætte julebelysning. Der er tale om en meget ressourcekrævende opgave, der er vanskelig at forene med de daglige aktiviteter og travlhed i butikkerne, siger handelschef Peter Vagning. - De forretningsdrivende er enige om, at opgaven omkring julebelysningen skal løftes i et samarbejde med Brønderslev Kommune. Og vi stiller velvilligt lyskæder til rådighed, understreger Peter Vagning. Brønderslev Handel vil bidrage med 75.000 kroner til julebelysningen, og holdningen er samtidig, at bolden nu er spillet over på Brønderslev Kommunes banehalvdel. Sparejul Kommunen ydede i fjor et tilskud på 40.000 kroner til julebelysningen og i år er der udsigt til et kommunalt tilskud på næsten 38.000 kroner, idet en ny fordelingsnøgle er trådt i kraft. Med denne nøgle fordeles tilskuddene efter indbyggertal i samtlige kommunens byer. Brønderslev handel har opgjort sidste års udgifter til lys til 130.000 kroner, og kan altså i år afsætte 75.000 kroner til formålet. Fortsat håb om julelys Karsten Frederiksen, formand for Teknik- og miljøudvalget, har endnu ikke opgivet håbet om lys i årets julegader. - Jeg beklager Brønderslev Handels beslutning, omend jeg forstår handelstandens tilkendegivelse om, at man kan bruge færre penge på julebelysningen i 2008. Det var utroligt flot sidste år, så det er utroligt ærgerligt, når man må skære ned, tilføjer udvalgsformanden. - Fra kommunens side fastholder jeg, at pengene til lys fordeles efter indbyggerantal, og det giver Brønderslev samme beløb, som man har fået tidligere. - Jeg lægger nu op til, at vi får holdt et hurtigt møde om situationen med henblik på, at vi finder den bedst mulige løsning, indenfor de rammer, som parterne har mulighed for at afsætte i 2008. Karsten Frederiksen understreger, at mødes skal holdes inden for nærmeste fremtid, hvis Materielgården alligevel skal involveres i arbejdet. - Der er jo ikke lang tid til, at der gerne skulle være lys i midtbyen. Smuk Bredgade Karsten Frederiksen har forstået signalet fra de forretningsdrivende om at prioritere den inderste midtby, hvis og når lysene sættes op. - Personligt kan det ærgre mig, hvis ikke man kan benytte belysningen i Bredgade fra rundkørslen og ind til midtbyen. Den blev forberedt i forbindelse med hele projekteringen af Bredgade, og det var utroligt kønt sidste år. Jeg håber, det kan blive en del af det, vi kommer til at tale om med handelsstanden indenfor de allernærmeste dage. Karsten Frederiksen understreger, at hvis ikke de mange oplandsbyer benytter sig af tilskud til julebelysning, forbliver pengene i den samlede pulje og kommer hermed andre byer til gavn.