Frederikshavn

Handleplan

Helhedsløsning for Ørnevejens Skole med nedsættelse af projektgrupper og ansættelse af arkitekt. Samarbejde med lokalområdets foreninger og institutioner for at få en kvalitativ aflastning hver dag. Projektgodkendelse og kroner på bordet. Nybyggeri til indskolingsdelen. Etapevis renovering af hele skolen.