EMNER

Handler det mest om job?

Så lykkedes det endelig (20.10.) at få en kommentar fra Natufredningsforeningens amtsformand til kloakudslippet fra byerne i forbindelse med kraftigt regnvejr.

Thorkild Kjeldsen prøver at vige udenom problemet ved at antyde, at jeg forveksler spildevand med overfladevand. Han har muligvis haft travlt med skolestarten, så han ikke fik læst NORDJYSKE’s reportager midt i august fra Limfjorden og Mariager Fjord om emnet. Mon avisen skulle kunne tage så meget fejl? Dernæst prøver han at berolige borgerne med, at i Hals kommune er der styr på problemet. Denne kommune (og Brovst) blev truet med dagbøder af amtet, hvis ikke man havde renseanlæggene klar til den fastsatte frist. Storebroder Aalborg fik derimod fristen forlænget flere gange. Kjeldsen bør vel vide, hvordan denne bys status er pt. Som amtsformand har han forhåbentlig ligeledes en oversigt fra resten af de 27 kommuner, ellers må han spørge hos sine meddelere derude. De er jo altid opdaterede, ihvertfald når det gælder vandforsyning, besætningsudvidelse og placering af gyllebeholdere, så må de så vel også være interesserede i om renseanlæg og de mange overløbsbassiner fungerer som de skal? På 18. år kører der en sag med landmænd vest for Vrå, hvis jorde bliver oversvømmet efter regnskyl i byen, og det er ikke alene overfladevand, der kommer flydende. Når vandet efterhånden forsvinder, er der efterladt andet end mudder på markerne! Er Kjeldsen ikke miljøbekymret over en sådan laden stå til? Har hans forening taget noget initiativ til en brugbar løsning i den sag? Han kan ikke forstå, at jeg graver en to-tre år gammel sag om en besætningsudvidelse frem, hvor han får udvidelsen på 101 pct. til at blive publiceret som 131 pct.. Jamen, han er da aldrig kommet med en forklaring på det, trods rykning. Nu lover han mig heldigvis personligt brev om det. Derefter er der oplistning af en masse tal fra en konference. Det er sikkert rigtigt alt sammen, for det er nok eksperter og DN’ere, som ud fra samme holdning har lavet en konsensus. Desværre er manden med intelligensen på området afgået ved døden. Godsejer Flemming Juncker påpegede for mange år siden, at der i vandet skal være et bestemt forhold mellem kvælstof og fosfor, for at det er de rigtige alger, der gror. Det skulle eksperterne notere sig. Ved kun at projektere med at fjerne én del pr. gang har de imidlertid sikret sig jobgaranti fremover; og det er måske det, det i bund og grund handler om.