Lokalpolitik

Handler det om at pudse glorien?

MILJØPOLITIK:Søndag 5.10. var dagens forfatter af kronikken amtsborgmester Orla Hav (S). En kronik om, hvor meget han og hans parti vil gøre for turismen og ikke mindst friluftlivet i Nordjylland. Orla Hav skrev bl.a., at "Vi skal i fremtiden bygge på Nordjylland som den rene, sikre og grønne region og tage udgangspunkt i autentiske miljøer og oplevelser." Han skrev også, at "Ved siden af hverdagens friluftliv er der brug for oplevelser af "vild" natur, som Nordjylland i særlig grad har mulighed for at byde på". Og ikke mindst skrev han, at " der skal skabes det bedst mulige grundlag for at lære den nordjyske historie, natur og kulturarv at kende, så vi kan medvirke til at værne om disse værdier"! Hvor er det smukt skrevet, og hvor er det kvalmende, at det netop kommer fra socialdemokraternes Orla Hav! Ja, undskyld, men sådan føler jeg det, når jeg samtidig tænker på, hvordan samme Orla Havs stemmeafgivning var vedrørende den 3 Limfjordsforbindelse. Her stemte samme Orla Hav og størsteparten af hans partifæller i amt og kommune netop for den mest ødelæggende løsning for Aalborg og omegn, hvad angår natur og miljø. Samtidig fratog de Egholm retten til også for eftertiden at fremstå som et ø-miljø eller om man vil en speciel ø-kulturarv! Hvor er det autentiske i at føre en motorvej tværs over Egholm? Har borgerne, som ikke har egen bil, ikke ret til at opleve "vild" natur på Egholm eller Østerådalen, som er tættest på storbyen? Borgmester Flemming Jansen fra Pandrup har i Synspunkt (23.8.) fremført, at vestkysten har været fyldt til bristepunktet med tilrejsende turister. Det virker derfor underligt, at Orla Hav vil øge tilstrømningen via en ny motorvej til et område, som i forvejen er spidsbelastet. Især når han samtidig skriver, at det skal ske, "uden at slække på beskyttelsen af de højt prioriterede kystlandskaber, de regionale naturområder og kulturarven, og uden at lokalbefolkningen bliver løbet over ende". Hvordan vil han beskytte kystlandskaber, ved at sende flere turister ud i dem? Kan man bevare de regionale naturområder, ved at asfaltere dem med motorveje? Mon ikke der er en mulighed for at befolkningen på Egholm føler sig løbet over ende, med den vedtagelse som Amtsborgmesteren og hans venner gennemførte? Socialdemokratiet har et problem. De vil så gerne fremstå som et grønt miljøparti, men samtidig var de med til at vedtage den værst tænkelige løsning for Aalborg og omegns natur og miljø! Det fremstår ikke særligt troværdigt, heller ikke selv om Orla Hav efterfølgende prøver at pudse glorien og feje beslutningen ind under gulvtæppet.