Lokalpolitik

Handling bag turistpolitik

Hjørring Kommune vedtog før jul en turistpolitik, og den er nu fulgt op med en handlingsplan med 26 prioriterede initiativer til at udvikle turisterhvervet.

- Der ligger mange gode forslag i planen, men der skal også følge penge med. Og det er jeg overbevist nok skal komme i vist omfang selv om kommunens økonomi er hårdt presset, siger Knud Rødbro, formand for Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme. Turisthandlingsplanen er i høring i øjeblikket, og udvalgsformanden oplyser, at den skal været vedtaget inden sommerferien. - Vi bakker fuldt ud op om handlingsplanen. Det er vigtigt at få skabt nye oplevelser året rundt, større synlighed og at få gang i kystudviklingen, siger udvalgsformand Per Harfeld (V), Plan- og Miljøudvalget, som på mange områder skal være med til at skabe de planmæssige forudsætninger for udviklingen af turismen i kommunen. Det gælder blandt andet for det mest vidtrækkende af de 26 forslag, nemlig at i forbindelse med kommende kommuneplan skal laves en fysisk planlægning af et helt nyt stort ferieresort mellem Hirtshals og Hjørring. Forslaget om et resort i klasse med Skallerup Klit Feriecenter stammer fra et analyse- og udviklingsprojekt under Vendsyssel Udviklingsråd, hvor en af konklusionerne var, at der er grundlag for at skabe et nyt resort både i Hjørring og Frederikshavn Kommune som følge af større og hurtigere færger mellem Hirtshals og Norge. Foruden at foretage den fysiske planlægning vil Hjørring tage kontakt til mulige private investorer. Mange andre forslag i planen forudsætter også udvikling af fysiske rammer - Forberedelserne kræver en del ressourcer, og plan- og miljøudvalget foreslår, at der oprettes en central pulje, som der kan trækkes på. Jeg ved ikke hvor stor den skal være eller hvor den skal placeres. Økonomiudvalget har en udviklingspulje på 5 mio. kr., udtaler Per Harfeld. LET-udvalget er inde på noget af det samme. Et ønske til næste års budget er en udvidet ramme på 1,2 mio. kr. på drift, herunder en pulje til turisthandlingsplanen samt en ny post på anlægsbudgettet på 4,6 mio. kr., hvori helårsturisme har førsteprioritet. - Men der ligger også en videreførsel af sparerammen på 1,7 mio. kr. Vi var flinke i 2008, men hvis vi også skal spare 14 procent på driften næste år kommer vi ingen vegne, understreger Knud Rødbro.