Handling nu

PSYKIATRI:Nu er det snart to år siden, behandlingsgarantien for børn og unge trådte i kraft. Alligevel melder Danske Regioner om hundredvis af børn på venteliste, og flere børnepsykiatriske afdelinger anslår, at de har ventetider på et år eller mere. I hele landet mangler flere sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer, som kan afhjælpe den uforholdsmæssige store byrde på område - på trods af, at forsinkede behandlinger kan have enorme konsekvenser for børnene og deres familier. Uanset om man tænker med hjertet eller med pengepungen, er det vanvid fortsat at prioritere børne- og ungepsykiatrien så lavt. Der er ingen tvivl om, at det er billigere at nedbringe ventelisterne end at skulle betale de syges fremtidige sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspensioner. Sundhedsminister Bertel Haarder må snarest at skubbe gang i tiltag, som kan sikre børnenes behandling. Ministeren er forhåbentlig enig med os i, at det nu er tid til handling.