Slagterier

handlingsplan

Omsætning og resultat 2008-09: 44,8 mia. kr. / 1,021 mia. kr. Andelshavere: 10.985 (2007-08: 12.152). Medarbejdere: 23.500 (2007-08: 25.059) Slagtninger: 18,8 mio. svin og søer årligt, inkl. 2,7 mio. i udlandet, 0,5 mio. kreaturer, godt halvdelen i Danmark. DC Future er Danish Crowns plan for at styrke konkurrenceevnen og sikre selskab og andelshavere bedre indtjening: 1. Besparelser og forbedringer i slagteridivisionerne, herunder øget udflagning af produktion. 2. Forbedret indtjening i forædlingsselskaber og øvrige fællesvirksomheder. 3. Besparelser på administrationen i Danmark. 4. Reduktion af investeringer og produktionskapacitet i Danmark. Rødding slagteri lukker i 2010. 5. Etablering af svineslagteri i Tyskland. 6. Besparelser på udgifter til organisationerne på Axelborg. 7. Nyt markedsorienteret afregningskoncept. 8. Nedbringelse af danske lønomkostninger med 20 procent. 9. Fjernelse af politiske konkurrencehandicap. Beregnet effekt af planen: 1,3 milliarder kr. årligt, plus mindst 300 mio. kr. årligt ved fjernelse af politisk fastsatte særbyrder på slagteri og svineproduktion.