Thisted

Hang til udfordringer

55-årige Svend Erik Jørgensen satte sig i stolen i mandags.

Thisteds nye city og centerchef Svend Erik Jørgensen er klar til at tage fat på de udfordringer, som jobbet medfører. Og netop udfordringer er han om nogen kendt med. Foto: Poul Erik Tarp

Thisteds nye city og centerchef Svend Erik Jørgensen er klar til at tage fat på de udfordringer, som jobbet medfører. Og netop udfordringer er han om nogen kendt med. Foto: Poul Erik Tarp

J.P. Jacobsen Center og Thisted Handels- og Industriforening (THI) har i fællesskab ansat Svend Erik Jørgensen til at varetage både centrets og handelsforeningens interesser. Svend Erik Jørgensen er en erfaren herre med en bred berøring fra flere grene af erhvervslivet. Som city og centerchef kommer han i fremtiden til at varetage to mands arbejde, da der tidligere var en centerchef ansat af Per Overgaard og en handelschef ansat af THI. Jobbet indebærer samarbejdsrelationer til J.P. Jacobsen Centrets butikker og til butikkerne i Thisted by. - Stillingen har en funktion som en samlende faktor, der overordnet set drejer sig om at markedsføre og brande Thisted by, og det betyder, at kunderne skal til Thisted, og morsingboer skal lære at køre til Thisted i stedet for til Skive, siger han, der har en ambition om, at få overbevist butikkerne om, at kunderne ikke må komme til en lukket by. - Forretningslivet skal trække på samme hammel, og jeg ser ingen modsætninger mellem centret og byens øvrige handelsliv, understreger Svend Erik Jørgensen, der ser en fordel i den nye lukkelov, som alt andet lige vil skabe større omsætning. - Vi bør også tænke på, at konkurrencen måske ikke kun kommer fra nabobyen, men også fra nethandlen, som er i en rivende udvikling, og som har døgnåbent, siger han. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad torsdag