Vesløs

Hannæs Hallen vil restaurere indgangspartiet

VESLØS:Hannæs Hallen har holdt generalforsamling i hallens mødelokale. Formanden Lars Bo Berthelsen aflagde bestyrelsens beretning. Han sagde, at 2006 havde været et stille år for hallen, hvad vedligeholdelse angår, udlejningen har været rigtig flot med 1190 timer, det tegner fornuftigt. Også motionscentret har været godt besøgt. - Det var meningen at indgangspartiet skulle have været restaureret i 2006, men det blev udskudt. Vi håber, at det bliver i år, sagde formanden. Fremtiden omkring kommunesammenlægningen er utrolig spændende bl.a. med hensyn til skolernes brug af hallen. Til Slut takkede formanden hallens sponsorer og bestyrelse, ligesom han rettede en tak til instruktørerne for deres store ulønnede arbejde og en tak til halbestyrer Erik Bøg og familie for deres store og veludførte arbejde. Regnskabet blev forelagt af kasserer Bente Holm Jensen. Det viste, at hallen har en tilfredsstillende økonomi.