Tjekkiet

Hans Chr. Schmidt besøger Tjekkiet

København, søndag /ritzau/ Fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) besøger den 3. og 4. maj Tjekkiet, hvor han bl.a. skal mødes med sin nyudnævnte kollega, den tjekkiske landbrugsminister Petr Zgarba, som blev udnævnt den 25. april. Ministrene forventes at diskutere aktuelle EU-politiske emner - herunder EU's landdistriktsstøtte, reform af EU's sukkerordning, landbrugsaspekterne af WTO-forhandlingerne og gennemførelse af reformen af den fælles landbrugspolitik. Desuden skal fødevareministeren åbne et eksportfremstød for danske fødevarer arrangeret af Landbrugsraadet og deltage i en konference i det tjekkiske senat i anledning af 1-års-dagen for Tjekkiets medlemskab af EU. Det overordnede formål med besøget er dels at skabe gode politiske kontakter til Tjekkiet, dels at promovere danske fødevareinteresser. Et lignende fremstød forventes afviklet i efteråret 2006 i Bulgarien og Rumænien. /ritzau/