EMNER

Hanstholm forsvinder

BORGERSERVICE : Ved kommunesammenlægningen blev vi stillet i udsigt, at man ville gå efter ¿det bedste af alle verdener¿, men nej ¿ sådan blev det ikke. Nu vil man nedlægge Borgerservice i Hanstholm ¿ endnu et område, hvor vi i Hanstholm føler os underlagt storebror Thisted. Så vidt jeg er orienteret, udfører de medarbejdere, der passer Borgerservice, også andre opgaver, hvorfor jeg anser det for meget usandsynligt, at man kan spare en halv million kr. Som et alternativ til en lukning kunne man måske overveje at have åbent to gange om ugen, så holmboer med arbejde, men ingen bil, har en chance for at komme i kontakt med kommunen. Under alle omstændigheder er det en serviceforringelse oven i de øvrige serviceforringelser, vi som holmboer føler, vi har været udsat for. Med det vejr, vi har i øjeblikket, lægger man mærke til saltning/snerydning, som ligger langt under vanlig standard. Vi har fået at vide, at i Thisted Kommune salter/rydder man som det seneste stikveje ¿ ja, det har vi opdaget, for Hanstholm har stort set udelukkende beboelse ved stikveje. Jeg har fuld forståelse for, at Thisted Kommune kæmper med et underskud, fordi der ikke er fulgt nok penge med de nye opgaver. Jeg føler bare, at det i for høj grad er yderområderne, der betaler prisen, og vi er dog også fuldgyldige skatteydere. I en artikel i ¿Samvirke¿ november 2007 var prog-nosen, at Hanstholm forsvinder som by i 2026 ¿ det skulle helst ikke ske, men de politiske beslutninger er ved at gøre det til en selvopfyldende profeti.