Hanstholm Havn bygger ud

Ti års vækst har givet pladsmangel - store planer for fortsat udvikling

HANSTHOLM:Fra yderst på pynten i udkanten af landet har Hanstholm Havn skabt sig en central placering i både dansk fiskeri og international færgetrafik. Efter ti års vedvarende vækst planlægger havnen en udbygning, som kan sikre fortsat udvikling. Et nyt havnebassin skal løse en række flaskehalsproblemer, som væksten i færgetrafikken og fiskeriets aktiviteter har skabt. Der bliver tale om investeringer i størrelsesordenen en kvart milliard kroner. Projektet "Den ubrudte kølekæde" er et andet vigtigt element i udbygningen. Med samlede investeringer på 33 mio. kr. skal fisken sikres optimale, dvs. kolde forhold fra kajkant til producent. Masterplanen for udviklingen kommer til debat med havnens interessenter på en konference i dag, hvor havnedirektør Hans Kjær, udviklingschef Andy Jensen og borgmester Ejner Frøkjær redegør for planer og perspektiver. Blandt brugerne af havnen er også en række fiskefartøjer fra Vendsyssel, der i store dele af året bringer fangsten i land i Hanstholm. Selvom de mange reguleringer har medført en række problemer for dansk fiskeri, og flere ophugningsrunder har fjernet dele af den danske fiskerflåde, har Hanstholm Havn formået at fastholde sin omsætning på fiskeriet. - Det er lykkedes for os at få både danske fiskere fra andre havne og landingspladser og udenlandske fartøjer til at lande hos os, fortæller Andy Jensen. Med de store reduktioner på kvoterne i år ventes ikke helt samme omsætning på fiskeriet som rekordåret 2002, men den budgetterede omsætning på 600 mio. kr. svarer til niveauet fra 1999-2000. En analyse i år forklarer succesen med gode priser, høj kvalitet af service, gode havnefaciliteter og optimal placering i forhold til fangstpladserne. Omsætningen sidste år lå 11 pct. højere end fem år tidligere. 26 pct. flere rejsende Færgetrafikkens ekspansion er endnu stærkere med fremgang hos Både Fjord Line, der besejler Bergen, Haugesund og Egersund, og Smyril Line, der besejler Færøerne, Shetlandsøerne, Island og har forbindelse til Skotland. Begge rederier har udvidet kapaciteten med nye og større færger i april i år. Det har skabt ny vækst, og 2003 vil også blive et rekordår specielt på bil- og passagersiden. Væksten i første halvår er 26 pct. for passagerer og 12 pct. for biler. Sidste år blev der transporteret 260.000 passagerer og 61.000 biler mod hhv. 237.000 og 49.000 i 1998. Omsætningen af færgegods voksede 3,5 pct. i første halvår, og der er også en betragtelig godsomsætning med andre skibe. Færgerne overførte sidste år godt 300.000 tons, andre skibe nåede over 200.000 tons. For at klare det øjeblikkelige behov i forbindelse med indsættelsen af de store færger har havnen investeret i nye faciliteter til rederierne, bl.a. ny broklap, indcheckningsfaciliteter og lysregulering. Desuden er det store havnebassin uddybet til 8,4 meter. - Det er dog ikke tilstrækkeligt til på længere sigt at dække behovene. Udviklingen med større fiskefartøjer med stigende dybgang og indsættelse af de to store færger har øget belastningen. På land er der periodevis stor belastning af færgetrafik og landing og transport af fisk på de samme områder, og stigende færgetrafik de kommende år vil øge behovet for opmarcharealer og trailerplads. Et nyt havnebassin vil løse problemerne, forklarer Andy Jensen. Projektet "Den ubrudte kølekæde" er allerede godkendt. Første etape på 14 mio. kr. omfatter udvidelse af køleauktionshallen, læseramper m.v. og påbegyndes i efterået. EU støtter med 50 pct. Senere etableres nye sorteringsfaciliterer og anlæg til teleauktioner og internetauktion.