Hanstholm Havn må ikke hægtes af

Venstres to folketingsmedlemmer Kristian Pihl Lorentzen, der er trafikordfører, og Venstres lokale folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (begge til højre) mødtes i går med politidirektør Jens Kaasgaard, Midt- Vestjyllands Politi (til venstre) og borgmester Erik Hove Olesen (S), siddende med ryggen til. Foto: Peter Mørk
Havne 20. marts 2007 05:00

Modulvogntoget er i bogstaveligste forstand ved at køre, og Hanstholm skal med HANSTHOLM: - Der må ikke ske en forvridning af konkurrencen mellem landets havne, når der fra den 1. januar 2008 gives tilladelse til, at modulvogntog kører på det danske vejnet, siger borgmester Erik Hove Olesen (S), som fandt det fortrinligt, at Venstre trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen og Venstres lokale folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen sammen med politidirektør Jens Kaasgaard brugte det meste af mandagen til at sætte sig ind den trafikale infrastruktur i Thy. Rundtur Mødet var kommet i stand på foranledning af de to folketingsmedlemmer fra Venstre, og i den forbindelse lagde Kristian Pihl Lorentzen vægt på, at han i november i fjor var blevet valgt som partiets trafikordfører. - Derfor har jeg besluttet mig for at komme rundt i hele Danmark for at høre om de lokale trafikproblemer, og hvordan det påvirker udviklingen af det lokale erhvervsliv, siger han og nævner, at der skal ske relativ få justeringer af det lokale vejnet for at tilpasse det til modulvogntogene. - Det er vigtigt, at vi får både Hanstholm og Grenå med, og sker det ikke, kan de to havne komme bagud i konkurrencen, for det får betydning for fremtiden, fordi alle prognoser viser, at godstransporten vil stige, og modulvogntog er en god løsning. Der vil blive fragtet mere gods pr. transport end nu, og det vil betyde et bedre miljø, og vejene bliver ikke slidt, fordi der er et mindre akseltryk på modulvogntogene, forklarer Kristian Pihl Lorentzen og tilføjer, at modulvogntogene skal køre på tvangsruter. Godt argument Hanstholm Havn vil på baggrund af mødet nu ansøge politiet i Midt- og Vestjylland om tilladelse til en prøvekørsel, og det mener folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen er et godt argument for at få Hanstholm Havn med, selv om havnen allerede er i puljen af de 10 havne, som i første omgang er udpeget til at kunne sende disse vogntog af sted. - Prøvekørslen vil kunne dokumentere, hvad der er af hurdler, og dem kan vi så fjerne, siger han. Tilfreds Thisted borgmester Erik Hove Olesen udtrykte tilfredshed med initiativet, og han roste Kristian Pihl Lorentzen for, at han rejste Danmark rundt for ved selvsyn at se og høre, hvad der rører sig lokalt. - Det er godt, han hører om de problemer, vi tumler med, og kan besøget krones med, at der bliver skubbet til modulvogntog fra Hanstholm, så er det godt, understreger Erik Hove Olesen, som tillige håber, at besøget på lang sigt kan forbedre Thy forbindelser til Jyllands øvrige infrastruktur. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...