Hanstholm Havn satser op til 400 mio. kr. på udvikling

Med en tidshorisont på op til 10 år vil havnen satse 250-400 millioner på udvikling

HANSTHOLM:Med en tidshorisont på fem til 10 år er Hanstholm Havn klar til at realisere en udviklingsplan, der løber op til 250 til 400 millioner kroner at gennemføre. De store investeringer skal sikre, at havnens planer om at adskille den nuværende blanding af fiskeri- og færgerelaterede aktiviteter på det centrale havneområde føres ud i livet. - For at nå det mål skal der laves en helt ny færgehavn ved at anlægge et nyt havnebassin på ydersiden af molen ved det nuværende bassin tre, siger Hans Kjær om et af udviklingsplanens helt store projekter, der skal sikre mulighed for at separere to af havnens storte og pladskrævende aktiviteter, fiskeri og færger, og samtidig sikre de rederier, der sejler på havnen mulighed for at planlægge størrelsen på de skibe, der fremover skal sejle på Hanstholm havn. Havnedirektøren understreger, at når denne del af havnens udviklingsplan er gennemført, er næste trin i processen at påbegynde planlægningen af yderligere udbygning mod øst. Sideløbende med investeringerne i nye havneanlæg, skal der indenfor de næste fem til 10 år arbejdes målrettet for at udvikle godstransporten over Hanstholm havn. - Her og nu er det afgørende, at Hanstholm kommer med som en af de havne, der er med når forsøget med modulvogntog starter, siger Hans Kjær og understreger, at det konkurrencemæssigt vil være en bagdel for Hanstholm, hvis havnen holdes udenfor forsøget. - Hanstholm er et førende marked for omsætning af fisk, og det vil være stærkt uheldigt, hvis dette marked og de fiskeindustrier, der er i området stilles konkurrencemæssigt dårligere overfor norsk fisk, hvis den kan landes i Hirtshals og distribueres videre herfra på modulvogntog, siger Hans Kjær.