Havne

Hanstholm i front med sporbare fisk

Nu kan man følge fiskens vej fra "Hav til Mav'".

På Hanstholm Samlecentral sikrer avanceret teknologisk udstyr, at der er sporbarhed på fisken fra fangstplads til frysedisk.

På Hanstholm Samlecentral sikrer avanceret teknologisk udstyr, at der er sporbarhed på fisken fra fangstplads til frysedisk.

Hanstholm Havn har været vært for et pilotprojekt om sporbarhed på fisk, og der er nu udviklet en model, der kan bruges i andre danske havne. 1. januar trådte nye EU-regler i kraft, der kræver, at fisk kan spores fra forbrugeren tilbage gennem alle led til fartøj og fangststed. I samarbejde med flere aktører i fiskerierhvervet har Hanstholm Havn gjort sig klar til de nye krav. - Vi valgte Hanstholm Havn til pilotprojektet af flere grunde. Hanstholm Samlecentral har været fremsynede og er langt fremme i forhold til sporbarhed. Samtidig skulle vi finde en løsning, der kan fungere på både små og store havne og med forskellige mængder fisk, og Hanstholm er en af de havne i Danmark, hvor der bliver landet flest fisk, også fra helt små fartøjer, forklarer fiskerikonsulent i Danske Fiskeres Producent organisation, Jonathan Broch Jacobsen, der er projektleder på SIF - Sporbarhed i Fiskerisektoren. Til store og små fartøjer Pilotprojektet er netop rundet af med en konference, hvor en række repræsentanter fra fiskeriet blev præsenteret for den nye løsning. Teknisk set er der tale om at forsyne SIF-systemets fælles database med de fornødne oplysninger i alle led, og det er indrettet, så passer både til de større fartøjer, som pakker deres fisk færdige til havs og til de små fartøjer, som blot sorterer fisken i kasser og leverer til en samlecentral eller på auktion. Ole Helledie er ansat som sporbarhedskonsulent af fiskerihavnenes fælles kasseudledningsvirksomhed Sea & Pack. Han oplyser, at alle fiskeauktioner i landet er tilmeldt, undtagen Skagen - hvor samlecentralen dog er med. Nu gælder det om at få de næste led i fødevarernes lange kæde med. Sporbarhedsteknologien kan bruges som et redskab til i fiskerikontrollen som et af redskaberne mod overfiskeri. Og samtidig kan det imødekomme et forbrugerønske om at kende historien bag dét, man putter i munden - det var faktisk den oprindelige tanke. SIF-mærkningen er et lovkrav. Samtidig arbejder nogle i branchen på en mere vidtgående mærkningsordning, miljømærket MSC (Marine Stewardship Council), som også kræver dokumentation for, at fangsten er tilvejebragt på bæredygtig måde og med anvendelse af skånsomme redskaber.