EMNER

Hanstholm kan vente TV-afklaring i løbet af sommeren

Fire borgere skal sammen med to fra kommunen komme med indstilling til politikerne .

Der er flimmer flere steder på tv-skærmene, ligesom der er flimmer om, hvordan den fremtidige tv-modtagelse skal ske i Hanstholm. Men juli/august i år ventes at være truffet en beslutning. Arkivfoto

Der er flimmer flere steder på tv-skærmene, ligesom der er flimmer om, hvordan den fremtidige tv-modtagelse skal ske i Hanstholm. Men juli/august i år ventes at være truffet en beslutning. Arkivfoto

Går alt efter planen kan tv-seerne i Hanstholm vente afklaring på spørgsmålet om de fremtidige tv-modtageforhold i løbet af sommeren. Det er i hvert fald intentionen fra miljø- og teknikudvalget i Thisted Kommune, der onsdag aften havde indbudt borgerne i Hanstholm til brugermøde for at præsentere de muligheder der foreligger for fremtidens tv-signaler i Hanstholm, og samtidig få borgernes kommentarer hertil. Cirka 120 brugere - hovedparten midaldrende mænd - havde taget mod invitationen og var mødt op. Mødet bragte dog ikke nogen afklaring på, om brugerne i Hanstholm ønsker fortsat at modtage kabel-tv fra fællesantennen som nu - i en ny og forbedre udgave og med mulighed for tilkøb af internet og digital signaler, eller om det skal foregå med fibernet fra Midt/Vest Bredbånd, som ud over tv og internet også tilbyder billig telefoni. Heller ikke hvem der skal stå for driften, kommunen, privat operatør eller brugerne via en antenneforening blev afklaret. En repræsentant fra Telia Stofa og en repræsentant fra Midt/Vest Bredbånd holdt hver en lille salgstale om deres produkter, som hver især byder på forskellige muligheder og priser, hvilket gør det svært at lave en sammenligning. Mødet viste at borgerne i Hanstholm er delt i spørgsmålet om, hvad der er bedst. Ældre, der ikke bruger internettet, er ikke interesseret i at betale de ekstra omkostninger, der er ved internet, mens andre mener, at de lynhurtige netforbindelser er fremtiden ikke blot for den almindelige borger men også for erhvervslivets udvikling i området. Det bliver nu fire borgere fra Hanstholm, sammen med et medlem af miljø- og teknikudvalget og en medarbejder fra Teknisk Forvaltning, der sammen på vegne af brugerne i Hanstholm skal finde frem til en indstilling. De fire fra Hanstholm som sagde ja til at indgå i arbejdet er; Brian Gundersborg, Per Skovmose, Thorkild Olesen og Børge Kristensen, sidstnævnte er formand for Hanstholm Borgerforening. Tre muligheder Spørgsmålet om fællesantennens fremtid har kørt frem og tilbage både i den gamle Hanstholm Kommune og i Thisted Kommune som overtog driften i starten af 2006. Hverken Ole Westergaard, formand for kommunens miljø- og teknik, som teknisk direktør Torben Juul-Olsen og forsyningschef Ejgil Haurum, lagde skjul på, at man fra kommunens side gerne ser, at andre overtager ansvaret og driften for tv-signalerne i Hanstholm. - Kommunalreformen var anledning til at vurdere om det er en kommunal opgave at drive et antenneanlæg, sagde Ejgil Haurum og opridsede de tre muligheder, som man fra kommunen ser. Den første, at fællesantenne fortsætter uændret i kommunal drift. En anden mulighed er at overdrage antenneanlægget til en nystiftet forening og tredje mulighed at en privat operatør overtager opgaven. De første ledninger til fællesantennen i Hanstholm blev rullet ud i 1973. Den salte luft er hård ved anlægget, der trænger til en større systematisk renovering. I alt er der rundt om i byen 300 fordelerbokse, som trænger til udskiftning nu eller inden længe, og det alene vil ifølge kommunens tal løbe op i 2,7 millioner kroner. Herudover trænger selve hovedantennen til en renovering, men det er der ikke sat pris på endnu. I alt modtager 873 husstande i Hanstholm tv fra fællesantennen. På mødet blev der fra nogle brugere stillet spørgsmålstegn ved den måde Thisted Kommune har drevet anlægget på ligesom det tidligere er blevet antydet, at driften af fællesantennen har været en ren pengemaskine for kommunen, men Torben Juul-Olsen slog fast, at Kommunernes Revision har erklæret, at anlægget hviler i sig selv og også at det er op til Thisted Kommune selv at afgøre, hvad man vil med anlægget. - Men vi har tænkt at indgå i dialog med brugerne. Det her er alle tiders chance til at finde en anden måde at drive fællesantennen på, lød det fra Torben Juul-Olsen. Udgifter til administration, vedligehold og andre ting, var også forhold som affødte flere spørgsmål, men fordi Hanstholm Kommune ikke systematisk har foretaget timeregistrering på administrationsudgifterne, kunne Thisted Kommune ikke fremlægge eksakte tal på mødet. Men Torben Juul-Olsen slog fast, at bliver det Thisted Kommune som skal drive antenneanlægget, bliver der en klar omkostningsfordeling. Af mødet fremgik at der foreligger indstillingsgruppen noget af en opgave med at finde en løsning, som tilfredsstiller flest muligt og som også er fremtidsrettet. Andre brugere har dog også mulighed for at fremsende bemærkninger til Teknisk Forvaltning. Det skal ske på skrift senest 27. april klokken 12, og skal sendes til Kirkevej 9 i Hurup. Bemærkningerne vil indgå i de drøftelser, der skal foregå i udvalget og som skal ende i en indstilling til politikerne. Juni 2007 ventes indstilling klar til politisk behandling og beslutning, og hvis indstillingen her går igennem kan beslutningen begyndt at blive ført ud i livet juli/august, lød det fra embedsmændene. ulla.scharff@nordjyske.dk