EMNER

Hanstholm med i forsøg

Bevilling på 8,1 mio. kr. skal sikre, at modulvogntog kan komme til Hanstholm

Med en bevilling på 8,1 mio. kr. til vejanlæg på strækningen mellem Vejle og Hanstholm er der nu skabt sikkerhed for, at Hanstholm bliver en af de havne, hvor der kan laves forsøg med de såkaldte modulvogntog. Det ligger fast efter en finanslovsaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale og Ny Alliance, som har bevilget 60 mio. kr. oveni de 85 mio., som tidligere er afsat til forsøg med de store lastvogne. Ifølge Kristian Pihl Johansen, trafikordfører fra Venstre, er Hanstholm kommet med, takket være partifællen Torsten Schack Pedersen: - Torsten har som en pitbullterrier bidt mig i haserne, siger Kristian Pihl Johansen. Og MF'eren fra Thisted er en glad mand efter forliget: - Det er brandhamrende vigtigt for at Hanstholm kan få del i de udviklingsmuligheder, som modulvogntogene indebærer, siger Torsten Schack Pedersen. Hanstholm er en af ni havne og otte transportcentre, som i anden omgang er kommet med i forsøget. Og med de 8,1 mio. er Hanstholm det af enkeltprojekterne, som får den største del. Pengene skal bruges til en række mindre justeringer af vejanlæggene på hele strækningen Vejle-Herning-Skive-Nykøbing-Thisted-Hanstholm. Og formentlig bliver der endnu flere penge til denne strækning, fordi der også skal laves forsøg med såkaldte svenske linktrailere. Forsøgene med modulvogntog starter 1. november i år. Hanstholm kommer ikke med fra starten, men så snart de nødvendige ændringer af vejanlæggene er gennemført.