Skolevæsen

Haps - må vi lige få buskortene tilbage ...

Et barn havde ikke fået buskort, og så fandt kommunen pludselig ud af, at ingen skulle have

Ina Mejl­holm og hen­des mand valg­te i sin tid, at bør­ne­ne Laura Kris­ti­ne og Niels skul­le gå på Hund­elev Sko­le, selv om de hø­rer til Løk­ken Sko­le­di­strikt. I den gam­le Løk­ken-Vrå Kom­mu­ne kun­ne man godt få bus­kort til bør­ne­ne, hvis de gik i en an­den sko­le end di­strikts­sko­len. Så­dan spil­ler kla­ve­ret dog ikke i Hjør­ring Kom­mu­ne, og Ina Mejl­holm fø­ler, at kom­mu­nen er kom­met som en tyv om nat­ten og fra­ta­get dem den gam­le ord­ning. FOTO: LARS PAU­LI

Ina Mejl­holm og hen­des mand valg­te i sin tid, at bør­ne­ne Laura Kris­ti­ne og Niels skul­le gå på Hund­elev Sko­le, selv om de hø­rer til Løk­ken Sko­le­di­strikt. I den gam­le Løk­ken-Vrå Kom­mu­ne kun­ne man godt få bus­kort til bør­ne­ne, hvis de gik i en an­den sko­le end di­strikts­sko­len. Så­dan spil­ler kla­ve­ret dog ikke i Hjør­ring Kom­mu­ne, og Ina Mejl­holm fø­ler, at kom­mu­nen er kom­met som en tyv om nat­ten og fra­ta­get dem den gam­le ord­ning. FOTO: LARS PAU­LI

VITTRUP:Efter sommerferien blev der som sædvanligt uddelt buskort til en hel del af ungerne på Hundelev Skole, men Ina Mejlholm fra Vittrup kontaktede kommunen alligevel. Hendes søn i 3. klasse havde ganske vist fået buskort, men det havde datteren i 5. klasse ikke. Henvendelsen til kommunen fik dog overraskende konsekvenser. - Jeg fik at vide, at hun ikke skulle have buskort, da vi havde valgt en anden skole end distriktsskolen. Og det gjaldt også for mere end ti andre børn, der ellers havde fået udleveret buskort. Næste dag havde de ikke buskort med hjem fra skolen - de var blevet inddraget, fortæller Ina Mejlholm. Politikere modarbejder I den gamle Løkken-Vrå Kommune kunne forældre godt vælge en anden skole end distriktsskolen til deres børn og stadig få buskort, så længe eleverne ikke udløste en ekstra klasse. Den går midlertidig ikke i storkommunen. - Det kom virkelig bag på os, og det kommer til at koste os 3400 kroner om året, siger Ina Mejlholm. - Vi ville nok ikke have valgt Hundelev Skole, hvis vi selv skulle have betalt, da vi flyttede hertil. Og sådan tror jeg også, at nye tilflyttere vil have det, så det kan også ende med at blive et problem for landsbyskolerne, at folk ikke vælger dem til, når man selv skal betale buskortet, vurderer Ina Mejlholm endvidere. Hun og hendes mand har også en søn på tre år, og han skal også gå på Hundelev Skole en dag. - Der har han været vant til at komme, og han skal da gå på samme skole som sine søskende, siger Ina Mejlholm. - Uanset alder og afstand til skole blev buskortene inddraget uden varsel. Det er urimeligt at give folk sådan en økonomisk bet fra den ene dag til den anden. Der er faktisk nogle, der prøver at holde liv i landsbyerne, men vi føler, at vi bliver modarbejdet af politikerne, tilføjer hun og henviser til andre steder i kommunen: Eksempelvis Vrå-området, hvor små skolebørn risikerer at skulle sidde i bussen i 50 minutter for at blive transporteret tre kilometer. Ole Albæk (UP), formand for børne- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, er klar over, at skolebuskørslen langt fra får alle til at klappe i hænderne af begejstring efter de forringelser, som blev gennemført i sommer af udvalget. - Men der er kun en ting at sige: Det er sket i harmoniseringens navn. En anden løsning ville blive for dyr, siger udvalgsformanden. - Men vi skal have licitation over skolekørslen næste år, og så kigger vi på hele området igen, tilføjer Ole Albæk dog. Han opfordrer i øvrigt forældrene til at skrive et brev til børne- og undervisningsudvalget, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet - og syv familier fra Vittrup-området har da også netop sendt en skrivelse af sted, hvor de protesterer over kommunens regelsæt, og den måde det er blevet administreret på i denne sag.